Kyrkan flyttas i sin helhet

Mars 30, 2022
Tommy Stridsman, Kyrkogårds & fastighetschef på Kiruna pastorat, Maria Strålberg, uppdragsledare kulturmiljö på Afry och Stefan Holmblad, projektledare LKAB.

Planen är att flytta både kyrkan och klocktornet i sin helhet till Kirunas nya centrum 2026. Projektet går nu in i detaljfrågor och ska bland annat se över vilken väg som är mest lämplig som flyttled.

Kyrkan är 40 meter bred och lika många meter hög och en uppskattad vikt på cirka 600 ton. I dagsläget är huvudspåret att den ska flyttas i sin helhet.

–  Det är en konstruktion av både liggande och stående timmerbalkar och det finns risk att träet börjar slå sig om man plockar ner den, säger Stefan Holmblad, projektledare på LKAB.

 säger Stefan Holmblad, projektledare på LKAB.

–  Monterar man ner den är risken stor att det inte går att sätta ihop den igen, säger Maria Strålberg, uppdragsledare kulturmiljö på Afry.

Byggnadens storlek ställer höga krav på färdvägen, som är en av de största utmaningarna enligt både Strålberg och Holmblad.

Huvudalternativet är längs Hjalmar Lundbohmsvägen, Lombololeden och in förbi räddningstjänsten och in mot den nya platsen utmed Malmvägen i höjd med nya centrum.

–  Det är mycket som ska samordnas, LKAB ersätter Kiruna Pastorat genom att flytta kyrkan då den befintliga platsen kommer att påverkas av gruvbrytningen. Det krävs ett fortsatt nära samarbete mellan LKAB, Kiruna Pastorat, kommunen och Länsstyrelsen och för flyttvägen kommer nu även en dialog med Trafikverket att ske och med eventuella övriga markägare, säger Strålberg.

Även en flytt av klocktornet utreds.

–  Där är utmaningen den motsatta. En hög och smal byggnad med en tyngdpunkt som idag antas ligga relativt högt upp med anledning av kyrkklockornas placering, säger Holmblad.

Klart är att Hjalmar Lundbohms grav ska flyttas på grund av markpåverkan i och med gruvbrytningen.

–  Det är viktigt att vi behandlar hans grav med respekt, och vi vill att allt ska finnas på plats vid kyrko-området, så den kommer att ske i ett senare skede, säger Maria Strålberg.

Kyrkans nya placering blir mellan kyrkogården och den blivande stadskärnan. Till grannar finns kulturbyggnader som Tusen Toner (gamla sjukstugan) och Gamla Brandstationen.

Kiruna kyrka

Kiruna kyrka väger cirka 600 ton och är 40 meter bred och nästan lika hög. Byggnaden ska flyttas tillsammans med klocktornet till nya Kiruna centrum.