Kyrkan i centrum – igår, idag och imorgon

Juni 2, 2017
Kiruna kyrka
Kyrkans arkitektur har inspiration av norska stavkyrkor och en tanke var att kyrkan till formen skulle efterlikna en kåta. Med sina faluröda spånklädda fasader, mörk tjärad interiör, material och inspiration har den en nationalromantisk prägel och är ett tydligt utryck för sin tid.

Stadens kyrka är kanske den mest karaktäristiska byggnaden i Kiruna. Inom tio år ska kyrkobyggnaden flyttas när gruvområdet utökas.– Kyrkan är en mötesplats där minnen skapas och där många livsavgörande händelser äger rum. Trots en ny fysisk plats kommer det heliga rummet att bestå, säger Hans Stiglund, biskop i Luleå stift.

Kiruna kyrka byggdes 1909 till 1912 och var en gåva från LKAB till Jukkasjärvi församling. Mellan åren 2025 och 2026 ska den flyttas till ny plats. Nu har LKAB inlett en dialog med församlingen för att tillsammans med specialister göra en plan för hur kyrkan ska flyttas.

– Kyrkan måste vara en del av att ett samhälle förändras. Vi måste finnas med i dialogen och vi måste följa med samhällsutvecklingen. Även i det här fallet då utvecklingen i form av utökad gruvbrytning kräver en samhällsflytt. Kyrkan har inget självändamål i sig som byggnad. Det är relationerna till människornas liv och den mötesplats som kyrkan är som gör byggnaden till en naturlig plats i samhället. Det är en klok tanke att kyrkan flyttas och att den hamnar centralt i nya delen av Kiruna, säger Hans Stiglund.

Kiruna kyrka är speciell på många sätt. Den är ett kyrkligt kultminne som skyddas av kulturmiljölagen så frågan har aldrig varit om den ska flyttas, utan snarare hur. I samarbetsavtalet mellan Kiruna kommun och LKAB finns överenskommelsen att kyrkan ska flyttas.

Är det tillåtet att flytta en kyrka?
– Det krävs många tillstånd för att flytta en kyrka, men ja, det är tillåtet om särskilda skäl kan anges. Speciellt Kiruna kyrka skyddas av stark lagstiftning och antikvariska regler. Det krävs en nära samverkan med olika myndigheter, säger Hans Stiglund.

Det återstår många frågor att finna lösningar på. Bland annat hur den fysiska flytten rent praktiskt ska gå till, vilken flyttväg som ska tas och hur lång tid det kommer att ta.

biskopen

Finns det något liknande fall där en kyrka har flyttats i Sverige?
– Ja, inte minst i grannkommunen. Allhelgonakyrkan i Malmberget flyttades år 1974, säger han.

När Kiruna kyrka flyttas har den stått på nuvarande plats i över hundra år. Kiruna kommun har utsett en ny plats för kyrkan i anslutning till kyrkogården med närheten till nya centrum.

Kyrkans klockstapel uppfördes 1907. Den var en gåva från LKAB till församlingen. Arkitekt är Gustav Wickman som ritade flera olika förslag. Jämtländska klocktorn från 1700-talet och samiska timmerkåtor har varit förebilder för klockstapeln. Flera olika konstnärer samarbetade med kyrkklockorna.

Kiruna kyrka utsågs 2001 till en av Sveriges vackraste byggnader, vad tycker du om att den bevaras?
– Varje byggnad har sin berättelse och det är viktigt att bevara den i sin yttre mening, men kanske än viktigare ur det andliga perspektivet. Jag vill påstå att heliga rum talar till människor på ett speciellt sätt. Framförallt är kyrkan en plats som påminner om våra rötter och vår historia. Det är betydelsefullt att kunna söka upp en plats som man har en relation till och därmed är det viktigt att kyrkan bevaras. Hemvändare besöker ofta kyrkorummet när de kommer hem, och många vandrar på kyrkogårdar. Det blir helt enkelt en plats som har en koppling till vem man är, säger Hans Stiglund.

Vad vill du säga till alla dem som har värdefulla minnen av kyrkan på dess nuvarande plats?
– Jag förstår att det kan kännas sorligt. Det är viktigt att tillåta sig själv att bearbeta den sorgen med att göra ett värdigt avslut på nuvarande plats och ett positivt välkomnande på den nya platsen. Kom ihåg att det är fortsatt samma byggnad som också i fortsättningen kommer att hjälpa människor att minnas det som de varit med om i kyrkan. Jag tror att alla måste ha ett öppet sinne och hitta det positiva i den nya platsen. På sikt kommer den nya miljön att tala till en. Livet går vidare och det som avgör upplevelserna i Kiruna kyrka med omnejd är de möten som sker och de händelser som blir fina minnen framöver, säger Hans Stiglund.