Lämplig mark en knäckfråga vid ersättning av funktion

Oktober 4, 2020
Illustration: LKAB

GÄLLIVARE/MALMBERGET. Samhällsomvandlingen i Malmberget och Gällivare har i mångt och mycket präglats av de privata fastighetsägare som flyttat från påverkansområdet till sina nya hus på bland annat Repisvaara. Något som kanske inte lika tydligt har framkommit är att även en hel del näringsidkare också har fått nya lokaler.

– Symbiosen mellan näringsliv och samhälle är en förutsättning för att kommunen skall kunna behålla sin attraktivitet för de boende och de som vill flytta hit, säger Ulf Hansson, sektionschef vid LKAB:s samhällsomvandling i Malmberget och Gällivare.

Ersättning av funktion (EaF) för näringsidkare är en utmaning i många led. Dels så gäller det givetvis att hitta en bra plats att bygga ersättningsfastigheten på. Marken och läget måste vara anpassat för den typ av verksamhet som ska bedrivas, vilket också ställer vissa krav på LKAB:s avtalsansvariga att sätta sig in i olika typer av verksamheter på ett helt annat sätt än vad de kanske annars hade behövt.
– Att hitta lämplig mark är alltid en knäckfråga för oss när vi ska bygga ersättning av funktion, men vi har i de flesta fall lyckats lösa mark och lokalbehov tillsammans. Med det sagt så vill jag också berömma företagen, för de har verkligen samarbetat och försökt komma med egna lösningar, säger Ulf Hansson.

LKAB har som mål att näringslivet skall påverkas så lite som möjligt av samhällsomvandlingen och då är det viktigt att även ta hänsyn till verksamhetens roll i samhället i stort och försöka bidra till rätt förutsättningar även på den nya platsen men också uppmuntra sakägarna att själva ta initiativ till utveckling.
–Vi ser det som en bonus om företagen ser en möjlighet att utvecklas i samband med omlokaliseringen. Samtidigt har vi respekt för att företag och branscher har olika förutsättningar och vi försöker alltid utgå från företagens idéer och behov, säger Ulf Hansson.

Totalt har LKAB:s samhällsomvandling tecknat avtal med drygt 50 sakägare, såväl sådana som hyr lokal som de som äger sin befintliga lokal. De flesta har flyttat från Malmberget redan. Det är å ena sidan glädjande ur den aspekten att smidiga avtal ger nöjda sakägare och säkrar gruvans behov av mark för fortsatt brytning, men samtidigt, menar Ulf Hansson, finns det en liten del av honom som även tycker det är lite sorgligt då det har inneburit att all service har flyttat till Gällivare vilket drabbar de boende som ska bo kvar ett tag till.
– Ett ideal hade varit om LKAB hade kunnat genomföra omflyttning av alla på en gång men det är tyvärr inte möjligt på grund av resursskäl, marktillgång och att vissa förhandlingar tar längre tid, säger Ulf Hansson.

Det pågår för närvarande dialoger med fler näringsidkare men Ulf Hansson vill inte säga mer än så.
– LKAB kommenterar aldrig en förhandling utåt, våra sakägare skall känna sig trygga med att vi värnar om deras integritet och håller på sekretessen, säger Ulf Hansson.