LKAB bygger åt Kirunabostäder i Kiruna nya centrum

Juni 11, 2018
LKAB bygger ersättningshus åt Kirunabostäder.

Det står nu klart att LKAB bygger upp nya fastigheter i Kirunas nya centrum åt Kirunabostäder som ersättning för de fastigheter som LKAB köpt i samband med samhällsomvandlingen. LKAB ska bygga upp motsvarande bostads- och lokalyta som finns i nuvarande centrum.

​– I den ersättningsmodell som vi följer har Kirunabostäder valt nya hus istället för pengar. LKAB ska därför bygga upp nya bostäder och lokaler i kvarter sju, åtta och nio i nya centrum åt Kirunabostäder. Planerad byggstart är 2019 och fastigheterna är tänkta att vara inflyttningsklara i september 2022, säger Anders Lundgren, projektledare transaktioner, LKAB.

I samband med överenskommelsen om avtal för nästa gruvstadspark, Gruvstadspark 3, överlämnar KBAB tio fastigheter i centrum till LKAB i utbyte mot nya fastigheter i kvarter sju, åtta och nio. Ersättningsfastigheterna omfattar ungefär 7 000 kvadratmeter avsedd för handel, 2 000 kvadratmeter kontorslokaler, 200 bostäder samt parkeringar. Totalt rör det sig om 30 000 kvadratmeter bostads- och lokalyta. Samtliga tre kvarter har handel i bottenvåningen med passage ut mot den planerade handelsgatan.

– Det här är en viktig del av projektet att flytta Kiruna centrum. Vi har av kommunen fått i uppdrag att hantera merparten av handeln i nya centrum och i de här tre kvarteren kommer det att bli en bra blandning av handel, kontor och bostäder. Det är viktigt för en levande stadskärna, säger Tomas Stålnacke på Kirunabostäder.

Överenskommelsen mellan LKAB och Kirunabostäder har präglats av ansvar för hyresgästerna som bor och verkar i Kirunabostäders fastighetsbestånd i nuvarande centrum. Samtliga hyresgäster som berörs av samhällsomvandlingen och som väljer att flytta med till nya centrum kommer att omfattas av LKAB:s hyrestrappning. LKAB står som byggherre för projekten, när projekten är färdigställda kommer de lämnas över till Kirunabostäder. Kirunabostäder kommer aktivt delta i hela bygg- och beslutsprocessen.

– Om Kirunabostäder även fortsättningsvis väljer nya lokaler som ersättning för de fastigheter som LKAB köper i samhällsomvandlingen, kommer vi att bygga mer, säger Anders Lundgren.