LKAB bygger minnesmärke över Lapplands Jägarregemente I22/Fo66 i Kiruna

Augusti 26, 2020

20 år efter nedläggningen av Lapplands jägarregemente har LKAB byggt ett minnesmärke på Jägarskolans område i Kiruna.

– Vi gör detta för att Jägarregementet har spelat en stor roll för Kiruna som ort, och i en tid av förändring känner vi att det är viktigt att uppmärksamma det som har varit och bevara minnet av historien, säger Mikael Westerlund, stabschef för LKAB Samhällsomvandling.

Arméns Jägarskola, och senare Lapplands Jägarregemente, var verksamt mellan 1945 och 2000. Förbandsledningen var förlagd i Kiruna Garnison. År 2000 beslutade riksdagen att regementet skulle avvecklas per den 1 juli 2000.

Minnesmärket som LKAB nu har byggt består av nio skyltar som berättar om I22:s historia i Kiruna samt en tionde som kort beskriver platsens moderna historia kopplat till LKAB.

På grund av den rådande corona-pandemin hölls invigningen den 27 augusti för endast ett fåtal speciellt inbjudna. Bland gästerna fanns bland annat den förre regementschefen Björn Lundquist, numera engagerad i Kamratföreningen för Lapplands Jägare och en av talarna för dagen. Närvarade gjorde även ett antal representanter från Lapplandsjägargruppen, STF Lokalförening samt LKAB.