LKAB bygger nytt – i nya Kiruna

Maj 27, 2020
År 2022 är det inflyttningsklart för handelslokaler och bostäder på kvarter 7.

Kvarter 7,8 och 9 försätter växa fram och ta form. Det handlar om nya handelslokaler, kontorsytor och bostäder som ersättning för det som avvecklas i den nuvarande stadskärnan. År 2022 ska Kirunas nya centrum stå inflyttningsklart.

Det är Nåiden Bygg AB som på uppdrag av LKAB bygger de tre kvarteren i Kirunas nya centrumområde – som ersättning för den nuvarande stadskärnan. Det handlar om ett 50-tal handelslokaler, 3 500 kvadratmeter kontorsytor i varierad storlek och 297 hyresrätter med en total bruttoarea på 68 000 kvadratmeter. Därtill anläggs också ett underjordsgarage med parkeringsplatser i anslutning till kvarteren.
– De inledande markarbetena är avslutade och nu arbetar vi med att resa väggar och tak. Det blir ett jättefint centrum som jag tror att många kommer att uppskatta, säger Ingemar Törmä, projektledare på LKAB:s samhällsomvandlingsenhet med ansvar för bygget av centrumkvarten.

De tre kvarteren är angränsande och tar med besökare på en spännande resa bland former, färger och material. Fasaderna består av en stor variation, allt från tegel, plåt och trä pryder husväggarna och ändrar form och färg var 25:e meter.
– Det är en stor sak att avveckla och utveckla – och genomföra så pass stora förändringar som vi faktiskt gör. Det är klart att det ger upphov till känslor när det gamla försvinner men jag är övertygad om att vi ersätter det med något bättre. Jag tror det blir jättebra, säger Ingemar Törmä.

Bygget av kvarter 7, 8 och 9 är ett samverkansprojekt mellan LKAB, Nåiden Bygg AB och Kirunabostäder AB. Det är på sätt och vis en unik konstellation och projektform som fungerar riktigt bra.
– Samhällsomvandlingen är komplex och berör flera parter, inte minst boende och fastighetsägare. Därför behövde vi ta ett stort grepp om projektet, säger Ingemar Törmä och fortsätter;
– Av den anledningen driver vi arbetet i ett samverkansprojekt. Det innebär en nära kontakt, ett stort utbyte och en kontinuerlig avstämning mellan parterna. Det har gjort att vi kan nyttja varandras kompetenser på ett effektivt sätt och genom det kortat ledtiderna.

I september 2022 ska de nya kvarteren stå inflyttningsklara och det är Kirunabostäder AB som tar över som fastighetsägare.
– Vi inleder arbetet på kvarter 9 men samtliga kvarter ska stå klara samtidigt.