LKAB bygger trygghets- och seniorboende mitt i Gällivare centrum

Juli 14, 2022
Vy över nybyggda lägenhetshus med fjäll i bakgrunden
Kvarteret Vassara 11 ska innehålla både seniorlägenheter och trygghetsboende. Foto: Mikael Isaksson, Topbostäder.

Trygghets- och seniorboendet Vassara 11 i Gällivare centrum är under uppbyggnad och i februari 2023 är det inflyttningsdags. – Det är viktigt att de äldre känner sig inkluderade i samhället, säger Ulf Hansson, sektionschef för LKAB:s samhällsomvandling.

Att bygga centrumnära var en viktig del i bygget av Vassara 11. Syftet är att kunna erbjuda boende med närhet till handel och andra aktiviteter för en äldre målgrupp.

– Vi vill föra samman människor över generationsgränserna och möjliggöra utbyte mellan individer, säger Ulf Hansson.

Kvarteret innehåller samlingslokaler och bra mötesplatser både inomhus och utomhus. På den öppna innergården byggs det en lekpark och under husen finns parkeringar för boende och besökare.

– Det är viktigt att det finns goda möjligheter för besökare att hälsa på de boende. Vi hoppas att lekparken ska uppskattas både av de barn som kommer på besök, och de äldre eftersom det blir lite liv och rörelse i området, säger Ulf Hansson.

Vassara 11 byggs som ersättning åt Topbostäder och består av totalt 67 lägenheter, varav 35 seniorlägenheter och 32 trygghetsboenden.

– Det är en efterfrågad boendeform som vi hoppas skall kunna erbjuda ett mervärde i Gällivare, säger Ulf Hansson.