LKAB förbereder kulturhusflyttar

Juni 26, 2019

Några av de kanske mest ikoniska trähusen i Kiruna förbereds nu för flytt. Det rör sig om "Gula raden" på Hjalmar Lundbohmsvägen 32-36 och fyra stycken 16-rumsarbetarbostäder på Hjalmar Lundbohmsvägen 23-25 samt Gruvfogdegatan 9-11.

Berggren och Bergman, som är ett helägt dotterbolag till Veidekke, har tecknat avtal med LKAB för flytt av de sju kulturbyggnaderna. Projektet utförs i samverkan mellan LKAB, Berggren och Bergman samt LTH Traktor och ER Bygg. Samverkan innebär att Byggherren och Entreprenören tillsammans projekterar, tar fram handlingar och utför själva flytten i ett nära samarbete.

Gula raden är en av många träbyggnader i Kiruna med säregna arkitektoniska drag som kommer att flyttas under kommande år. Byggnaderna ingår i den andra etappen av kulturhusflyttar; inte mindre än 39 hus kommer få ny adress fram till år 2035. Gula raden och 16-rums arbetarbostäderna är först ut.

–Vad vi gör nu är att tömma husen och stängsla in områdena. Sedan fortgår projektet på sedvanligt vis där vi schaktar fram och lyfter byggnaden och lägger balkar undertill för att sedan transportera dem till sin nya plats, säger Mari Kuokkanen, projektledare hos LKAB.

Flytten kommer att ske med specialanpassade SPMT-trailers som är självgående och skonsamma mot byggnaden. På tomterna vid nya placeringen för byggnaderna pågår schakt för markarbeten som följs grundläggning för husen samt anläggande av infrastruktur. Byggnaderna ingår i LKAB Fastigheters hyresbestånd och skall fortsätta göra detta även på den nya placeringen vid gamla skjutbanan.

Flytten planeras till hösten 2019. Mer information kommer att komma när tidplanen är fastställd.