LKAB fortsätter stötta projektet Stadsliv Kiruna

September 14, 2018

Nu är det klart att projektet Stadsliv Kiruna som drivs av Din samarbetspartner på uppdrag av LKAB, Kiruna kommun och Kirunabostäder AB fortsätter arbeta med att öka attraktiviteten i befintlig stadskärna.– Det känns bra att få förtroendet att fortsätta arbetet med att bibehålla en levande centrumkärna under omvandlingstiden. Några exempel på saker vi tillför är eventet Höstyran och Våryran, samt att vi satt upp ny belysning i stan, säger Marie Wågberg, projektledare Stadsliv Kiruna.

Sedan tre år tillbaka har LKAB finansierat delar av projektet för att bidra till ett attraktivt centrumliv i Kiruna under tiden samhället omlokaliseras tack vare gruvbrytningen. Nu väljer LKAB att fortsätta satsa ytterligare på initiativet.

– Vår ambition är att bidra till ett fortsatt levande Kiruna under tiden samhällsomvandlingen pågår. En förutsättning för en attraktiv stad är ett välmående näringsliv. LKAB vill att Stadsliv genom sina aktiviteter kan fortsätta stimulera utveckling och tillväxt för Kirunas näringsliv. Därför väljer vi att finansiera delar av projektet, säger Therese Lindroth, ansvarig för dialogen med näringsidkare, LKAB:s samhällsomvandling.

Tanken är att projektet ska fungera som ett nav för alla centrumfrågor där handlare och verksamheter kan få stöd i olika frågor, bland annat hur de kan marknadsföra sig samt hitta de rätta kontaktvägarna till LKAB och kommunen. Projektet ska också skapa referensgrupper där berörda handlare kan delta och påverka omvandlingen.

– Vi jobbar efter devisen ”Tillsammans för ett levande Kiruna” där vi ska öka flödet på stan, öka antalet mötesplatser och förhoppningsvis bidra till en ökad handel, berättar Marie Wågberg. Hon tillägger att de största utmaningarna i projektet är yttre omvärldsfaktorer som generella handelstrender, som till exempel näthandel.

Stadsliv Kiruna arrangerar evenemang som ökar kundflödena in i centrumkärnan, men framförallt är uppgiften hållbara lösningar som ska gå att flytta med till den nya centrumkärnan. I våras sjösattes ett belysningsprojekt för att lysa upp stan bättre, nu ses alla parkbänkar över. Att fylla tomma lokaler är också ett primärt fokus tillsammans med Kirunabostäder som förvaltar fastigheterna i nuvarande centrum.