LKAB köper hotellfastigheter i Kiruna

Juli 13, 2017

LKAB har köpt fastigheterna där hotell Vinterpalatset, Kebne och Kaisa bedrivs. Alla tre hotell ligger i området som påverkas av LKAB:s gruvbrytning.

Ägarna till hotell Vinterpalatset och hotell Kebne och Kaisa har sålt sina hotellfastigheter till LKAB. Fastighetsägarna har valt att tacka ja till ekonomisk ersättning i form av pengar.

– Jag måste säga att det är vemodigt eftersom att vi har drivit hotellet i 23 år. Samtidigt förstår jag verkligheten och vikten av gruvans existens, säger Jörgen Hartnor, en av ägarna till Hotell Vinterpalatset.

Hotell Vinterpalatset är den äldsta hotellbyggnaden i Kiruna och har varit hotell sedan 1904. Nu återstår fyra år innan området ska avvecklas till förmån för LKAB:s gruvbrytning.

– Det är alltid givande att hitta överenskommelser där båda parter är eniga och vi kan komma fram till lösningar tillsammans, säger Anders Lundgren, samhällsomvandlare LKAB.

Byggnaderna i området ska rivas år 2021. Hotellbyggnaderna Kebne och Kaisa har ägts av Torbjörn Bergsten sedan 80-talet.

– Jag har varit egen företagare i över 40 år och nu är jag 64 år, därför har jag valt att trappa ner och valde pengar som ersättning istället för att få nya fastigheter uppbyggda. Dialogen med LKAB har varit professionell och respektfull, säger Torbjörn Bergsten, ägare till Hotell Kebne och Kajsa.

LKAB Fastigheter tillträder som ny fastighetsägare i september. Hyresavtal är tecknat med en ny hotelloperatör för hotell Kebne och Kaisa vilket innebär att hotellen kommer att drivas vidare. Parallellt pågår dialog kring ny operatör för hotell Vinterpalatset.

– Det känns bra att vi hittat lösningar så att hotellen kan drivas vidare fram till dess att de ska avvecklas, på så sätt försvinner det inte hotellrum från marknaden, säger Therese Lindroth, samhällsomvandlare LKAB.

I framtiden ska området omvandlas till en så kallad Gruvstadspark där grönytor, parkbänkar, belysning och promenadstråk bevaras. Parkerna ska fungera som ett grönområde mellan gruvans industristängsel och samhället.

– Jag är imponerad av det pågående avvecklingsarbetet där LKAB just nu river bland annat de tidigare hotellet Rallaren. Det är positivt att områdena hanteras varsamt, säger Torbjörn Bergsten.