LKAB och SBB utvecklar nytt polishus i Kiruna

Augusti 26, 2020

LKAB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) och Polismyndigheten har tecknat överenskommelse i syfte att uppföra ett nytt polishus i centrala Kiruna.

Idag ligger polishuset strax söder om nuvarande centrum, i en fastighet som ägs av SBB. I och med den pågående samhällsomvandlingen ersätter LKAB det nuvarande polishuset som ägs av SBB med en likvärdig byggnad centralt i nya Kiruna centrum.
– Jag är glad över att vi säkrat placeringen av en samhällsviktig funktion i det nya centrum och även säkrat mark för gruvans framtid. Ett mycket gott samarbete med SBB och Polismyndigheten har möjliggjort att vi nu är i mål, säger Anders Lundgren, projektledare på samhällsomvandlingsenheten på LKAB.

Polismyndigheten har tagit fram en strategi för verksamhetens utveckling fram till år 2024. För att kunna genomföra den behöver Polisens lokaler utökas och utvecklas. SBB satsar därför även och utökar den nya byggnaden storleksmässigt jämfört med det tidigare polishuset. Det nya polishuset bedöms utifrån sitt läge och utformning långsiktigt kunna tillgodose Polismyndighetens behov och beräknas vara färdigställt under 2023.
– Polishuset är en del av samhällsomvandlingen i Kiruna och SBB har tillsammans med LKAB under ett antal år arbetat fram en lösning för en flytt, och nyetablering, av Polismyndighetens samlade verksamhet till nya Kiruna centrum. Vi har haft ett mycket bra samarbete, i en komplicerad process, och det är glädjande att SBB, Polismyndigheten och LKAB nu nått fram till ett regeringsgodkännande”, säger Christer Melander, Regionchef Norr på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Hyresavtalet omfattande 9 985 kvm för det nya polishuset sträcker sig över 15 år med start 2023 med ett sammanlagt hyresvärde om cirka 250 mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Ekström, Affärsområdeschef Samhällsfastigheter, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 517 3169, annika.ekstrom@sbbnorden.se

Catrine Johansson Lantto, kommunikatör Samhällsomvandlingen, LKAB, 010 144 84 56, catrine.johansson.lantto@lkab.com