LKAB överlämnar 297 lägenheter till Kirunabostäder

Januari 19, 2023
Flygbild över kvarter 7, 8 och 9 taget under hösten.
Kvarter 8 i förgrunden med kvarter 7 till höger och 9 bakom.

Den 18 januari påbörjade LKAB överlämningen till Kirunabostäder av lägenheterna i kvarter 7, 8 och 9. Kvarteren ligger längs med Kirunas nya shoppinggata mitt i centrumkärnan dit handeln redan flyttat in.

–  LKAB och Kirunabostäder har samverkat för att etablera Kirunas nya kommersiella centrum och tillföra 297 nya lägenheter, men det är människorna som kommer göra vår nya stad. Det känns därför fantastiskt roligt att vi, i och med överlämnandet av bostäderna, snart har människor som bor i kvarter 7, 8 och 9, säger Therese Lindroth sektionschef på LKAB Samhällsomvandling.

Visionsbild över kvarteren.
På bottenplan i kvarter 7, 8 och 9 ligger gallerior, restauranger, frisörsalonger och annan service. Ovanpå finns bostäderna med sina ombonade innergårdar.

 

LKAB har låtit bygga kvarteren som en ersättning till Kirunabostäder för några av deras fastigheter som påverkas av gruvbrytningen. I september öppnade handeln i kvarteren. Då överlämnade LKAB tre gallerior och flertalet handelslokaler till Kirunabostäder. Nu har det blivit dags att lämna över nästa del av kvarteren som består av bostäder. Det kommer ske etappvis. I första etappen i januari mottar Kirunabostäder cirka 200 lägenheter, resterande överlämnas i februari och mars.

– Vi hoppas att Kirunabostäders hyresgäster kommer trivas riktigt bra i dessa fina lägenheter som både har närhet till handel och annan kringservice men samtidigt erbjuder avskildhet i de fina utemiljöer som finns på kvarterens innergårdar, säger Therese.

Visionsbild över en av innergårdarna.
Varje kvarter har sin egen innergår med umgängesytor och odlingsmöjligheter för hyresgästerna. En lugn oas mitt i centrum.

De 297 bostäderna är fördelade på tre kvarter med handel i bottenplan och kontor i delar av byggnaderna. I kvarteren finns bland annat gemensamma bastur, underjordsgarage samt en gårdsmiljö med umgängesytor och odlingsmöjligheter för hyresgästerna.

– Efter ett flerårigt samarbete med LKAB i uppförandet av kvarteren ser vi nu fram emot att välkomna våra hyresgäster till sina nya hem. Den gemensamma processen har skapat goda möjligheter för oss att erbjuda trygga och trivsamma bostadsmiljöer i Kirunas nya centrum, säger Kirunabostäders vd Mikael Pudas.