LKAB utökar industriområdet i Kiruna

September 29, 2017
Karta över Kiruna

​Under slutet av 2017 och delar av 2018 kommer LKAB:s industristängsel som gränsar till industriområdet att flyttas närmre väg E10 och utöka industriområdet. Den nya stängseldragningen delas in i två etapper.

​Etapp 1: Den första etappen dras under perioden oktober – november i år. Industristängslet dras från LKAB:s gråbergsdeponi längs med gamla Nikkaluoktavägen och fram till infarten från väg E10 vid gamla området på Ön. Vid infarten till Ön placeras en grind som sätts samman med befintligt industristängsel.

Etapp 2: Den andra etappen dras under 2018. Då dras stängslet längs med väg E10 förbi gamla järnvägsstationsområdet fram till LKAB:s infart.

Observera att obehöriga ej får vistas inom det instängslade området.