Luossavaara växer med fler bostäder

September 20, 2017
Karta
LKAB bygger nytt på Luossavaara. Planen är nytt bolagsområde med kulturbyggnader, Riksbyggens bostadsrätter samt fler nya bostäder, det ska ge en bra mix mellan gammalt och nytt.

LKAB äger mark vid foten av Luossavaara och utvecklar ett helt nytt område under några år framöver. Kulturbyggnader får ny adress, nya bostäder byggs och ny sträckning av väg E10 dras.– Området är indelat i tre etapper som alla blir klara vid olika tidpunkter, säger Susanne Roslin, projektledare LKAB.

Den första etappen är det nya bolagsområdet som växer fram. Vissa byggnader är kulturminnesmärkta och andra historiskt värdefulla för LKAB. Totalt ska sju kulturbyggnader flyttas till området, varav fem redan är flyttade.

– Vi har redan flyttat tre Bläckhorn, arbetarbostaden B5:an samt Ingenjörsvillan. Tidplanen för Bolagshotellet är förändrad på grund av byggnadstekniska skäl, ny tidpunkt för hotellet är inte bestämt, säger Tjabba Nordanfjäll, ansvarig för flytten av kulturbyggnader på LKAB.

Första etappen kommer att vara färdig 2019, då ska kulturbyggnaderna stå klara för inflyttning efter att de renoverats. Bostadshusen innehåller 11 hyreslägenheter och Ingenjörsvillan byggs om till övernattnings- och konferensanläggning.

I den andra etappen byggs bostäder. LKAB har sålt mark till Riksbyggen så att de kan bygga nya bostadsrätter i Malmfälten under en tioårsperiod. Markarbetena som LKAB gjort på området slutbesiktas i mitten av september så att Riksbyggen kan få tillträde till marken i oktober. Först ut byggs 47 bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Fjällvyn intill LKAB:s nya bolagsområde. Planen är att bostäderna ska stå inflyttningsklara år 2019.

– Intresset har varit stort för lägenheterna och allt talar för att vi håller tidplanen att 50 procent av lägenheterna ska vara sålda under oktober, vilket innebär att vi påbörjar byggnationen. Byggstarten för bostadsrättsföreningen Fjällvyn är också startskottet för de cirka 250 bostäder vi avser bygga i Kiruna och Gällivare under de kommande 10 åren. Det gör det extra roligt att vi nu är så nära att ”sätta spaden i backen”, säger Lars Lundgren, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

Den tredje etappen innehåller också bostadsplaner. Planeringsarbetet för området pågår just nu och ambitionen är att LKAB ska börja bygga i området under nästa år.

– Just nu så ser vi över hur den tredje etappen kan byggas, det vill säga hur många hus och vilken typ av hus som är lämpligt, dels utifrån vad detaljplanen tillåter men även utifrån de förutsättningar som finns i området, säger Susanne Roslin, projektledare LKAB.