Mariakapellet, kolumbariet och minneslunden i Kiruna flyttas

Juni 3, 2017
Mariakappellet i Kiurna
Mariakappellet i Kiurna.

Minneslunden och Mariakapellet med tillhörande kolumbarium och krematorium kommer att beröras av gruvbrytningen vid samma tidpunkt som Kiruna kyrka. Därför måste ett nytt Mariakapell byggas och minneslunden och kolumbariet flyttas.

LKAB har inlett en dialog med Kiruna pastorat om vad som ska hända med kyrkans omnejd i samband med flytten av kyrkan när markens rörelse påverkar området. Kyrkoparken är en del av miljön omkring kyrkan, där bland annat LKAB:s förste disponent och Kirunas grundare, Hjalmar Lundbohm, är begraven.

I Mariakapellet är cirka 3 000 personer gravsatta och i minneslunden cirka 2 000 personer. Gravsättningar i minneslunden upphörde 2014. För både Svenska Kyrkan och LKAB är det en etisk utmaning med många aspekter att ta hänsyn och ställning till.

– Att flytta kyrkan med omnejd är nog bland det svåraste vi kommer göra inom samhällsomvandlingen. Dels fysiskt men framförallt hur vi varsamt och med omtanke berör minnena, sorgen och glädjen som finns på platsen, säger Niclas Svanelöv, projektledare LKAB.

Är det tillåtet att flytta gravar?
– Oftast är det inte tillåtet att flytta gravar av respekt för de avlidna. Men tillstånd får ges till en flytt om det finns särskilda skäl för det och om det är bestämt var stoftet ska gravsättas på nytt. Men i det stora hela bör gravfriden få råda, framförallt när det gäller minneslunden och Hjalmar Lundbohm själv. Kolumbariet är en annan sak. Där går det att identifiera och flytta urnorna. Å andra sidan bör man fundera på om vissa gravar ska flyttas och andra inte. Här ställs det etiska mot det praktiska, och jag hoppas att de båda perspektiven kan mötas hos både anhöriga, församlingen och LKAB, säger Hans Stiglund, biskop i Luleå stift.

biskop

Ett nytt krematorium ska byggas i nya Kiruna. Det behövs även en ny begravningsplats då nuvarande snart är fylld. Det finns ännu ingen angiven plats för krematoriet, men önskemålet är att det ska ligga vid den nya begravningsplatsen, som inte heller har någon angiven plats i dagsläget.

Hur ska man som anhörig förhålla sig till det faktum att gravplatser måste flyttas alternativt lämnas kvar?
– Det naturliga är att hitta en fysisk plats att gå till, om den inte kommer att finnas kvar måste en ny gravplats skapas. Sedan skulle jag vilja säga att alla våra döda djupast sett vilar i guds omsorg, och det får vi ha tilltro till, säger Hans Stiglund.

LKAB har ett ansvar att se till att flytten genomförs med de bäst lämpade metoderna och i god tid, Kiruna pastorat har ett ansvar att bibehålla den kyrkliga verksamheten under tiden flytten sker. Allt för att skapa trygghet genom hela förändringen. Kiruna pastorat har under våren arbetat för att få kontakt med samtliga gravrättsinnehavare för att ge information och påbörja en dialog.

– Vi är lyhörda inför uppgiften och antar utmaningen med största ödmjukhet. Tillsammans med anhöriga, kyrkans medlemmar, Kirunabor, kommunen och den nyfikna omvärlden ska vi försöka genomföra flytten med stor värdighet, säger Roland Rova, kanslichef Kiruna pastorat.

Under tiden Kiruna kyrka flyttas finns många alternativa kyrksalar i Kiruna kommun. Bland annat Jukkasjärvi kyrka, Poikkijärvi kapell, kapellet i Tornehamn och kyrkolokalen i Tuolluvaara.

– Fastna inte i den fysiska miljön och det som varit igår. Där finns fortfarande hur mycket som helst att skapa, både idag och imorgon, avslutar Hans Stiglund.