Marken förbereds för historiska hus

September 28, 2016
Fyra män i varseljackor.
Torbjörn Romark och Jan-Erik Olovsson på PEAB Anläggning, Tomas Huru på NYAB och Tjabba Nordanfjäll på LKAB arbetar med flytten av kulturbyggnader.

Ett stort område vid Luossavaaras fot förbereds för sina nya hyresgäster. Redan under nästa år kommer den första av totalt sju byggnader att flytta till sin nya adress.

Ett stort område vid Luossavaaras fot förbereds för sina nya hyresgäster. Redan under nästa år kommer den första av totalt sju byggnader att flytta till sin nya adress.

– Vi har startat projekteringsarbetet och jobbar intensivt med förberedelserna. Det är många parametrar att ta hänsyn till och vi synar varje byggnad i sömmarna för att kunna genomföra en så framgångsrik flytt som möjligt, säger Jan-Erik Olovsson, platschef på PEAB Anläggning AB.

Flyttarbetet har inletts och redan under 2019 ska byggnaderna stå inflyttningsklara på sin nya plats. Det aktuella området, ett omkring två hektar stort område, har stängslats in och marken förbereds för sina nya hyresgäster.
– Markarbetena har flutit på bra sedan de inleddes i maj. I oktober är den första etappen färdigställd, säger Tomas Huru, distriktschef vid NYAB.

År 2017 kommer emellertid att kännetecknas av förberedelser inför den stundande flytten. När verksamheten i Bolagshotellet och Hjalmar Lundbohmsgården upphör vid årsskiftet kommer byggnaderna att undersökas – in i minsta detalj.
– När vi får tillgång till byggnaderna undersöker vi bland annat byggnadskonstruktionen, bäringspunkter, husgrunderna, väggar och tak. Hjalmar Lundbomsgården och Bolagshotellet måste dessutom delas och flyttas i sektioner, säger Torbjörn Romark, arbetschef vid PEAB Anläggning AB.

Flytten sker på särskilt anpassade fordon och tempot upp till Luossavaaraområdet går i promenadfart. När grunderna är frilagda pallas byggnaderna upp på stora balkar. Därefter lyfts byggnaderna upp på en trailer med hydrauliska domkrafter.
– Alla byggnader som ska flyttas är givetvis värdefulla men det är något alldeles speciellt med Hjalmar Lundbohmsgården och Bolagshotellet. De har ett högt kulturvärde, säger Jan-Erik Olovsson.

Förutom de sju kulturbyggnaderna som flyttas till Luossavaara kommer PEAB även att flytta Länsmansbostaden till den nya stadskärnan, öster om nuvarande centrum.
– Det är glädjande att vi tecknat avtal med PEAB, som har en stor kompetens och kunnande. Vi känner oss trygga med att PEAB har kunskapen och erfarenheten för att hantera flytten på bästa sätt, säger Tjabba Nordanfjäll, projektledare vid LKAB och ansvarig för flytten av kulturbyggnader.