Mätning med radarsatellitteknik testas i Malmberget

September 28, 2018
Instrument bestående av två triangelformade saker i plexiglas
Reflektor så kallad ”corner reflector”, med sina triangelformade ytor.

Mätteknik från satellit för att mäta markrörelser testas nu även i Malmberget. Satelliten sänder ut radarvågor till markytan som reflekteras tillbaka till satelliten. Tekniken täcker större områden än de klassiska mätplintarna. Mätning sker var 24:e dag när satelliten passerar över samhället.

Tekniken är ny för Malmberget men har provats i Kiruna under flera år. Projektet i Kiruna gav bra resultat, så nu har ett gemensamt projekt för Kiruna och Malmberget startat för fortsatt utveckling och utvärdering av tekniken. Projektet pågår i tre år.

– Satelliten tar in mätningar från alla bra reflekterande ytor. Men i områden som inte ger en bra reflektion kan reflektorer installeras, så kallade ”corner reflectors”. Dessa är designade för att ge en bra signal tillbaka till satelliten säger, Fredrik Ersholm, förste forskningsingenjör inom bergmekanik på LKAB i Malmberget.

Just nu finns sju reflektorer i Malmberget. Fyra av dessa utgör så kallade referenspunkter, där marken inte ska röra sig, och är placerade utanför industriområdet. Tre finns inom industriområdet, fler reflektorer ska installeras.

– Satelliten använder sig också av andra ytor som ger bra reflektion, som exempelvis byggnader. Det här ger fler mätpunkter och en bättre bild av markrörelserna och täcker större arealer, säger Fredrik Ersholm.