Mot final för dokumentationen av Malmberget

Juni 29, 2016
Modell av Malmberget
Modellens byggnader är vändbara för att visa hur miljöerna har förändrats under åren.

Under årets sommarmånader kommer kulturen och historien att flöda i Malmberget. I sporthallen och Kåkstan bjuds det på en nostalgisk resa. Bilder, filmer, berättelser och olika evenemang ska få besökarna att minnas svunna tider i Malmberget.

– Det är så fantastiskt med alla dessa berättelser, bilder och minnen från Malmberget. Nu är projektet snart klart och det är dags att visa dokumentationen om Malmberget, säger Lars Israelsson, kultursekreterare på Gällivare kommun och projektledare.
Arbetet med att vaska fram guldkornen i Malmbergets historia har pågått under tre år i projektet ”Dokumentera Malmberget”.

Den 18 juni öppnas dörrarna för till sporthallen och dokumentationen kan ses under hela sommaren. Modellen av Malmberget gjord i skala 1:200 av konstnärerna Tord Pettersson och Jan Åkerlund tar upp en betydande plats i sporthallen. Varje byggnad är handgjord i syrafri kartong. Det har klippts, limmats och målats under tre års tid. Modellen speglar samhället från 1960 till idag genom att byggnader som förändrats är vändbara. På ena sidan kan det vara en byggnad och på den andra en obebyggd tomt. Fotografier och berättelser visas och framför allt blir det möjlighet för gamla och nya malmbergsbor att mötas.

– De allra största förändringarna i Malmberget ägde rum från 1958 till 1963-64. Då revs träsamhället Malmberget i hela centrum. Det skulle byggas bostäder och det gjordes snabbt i ett samarbete mellan kommunen och LKAB. Huvudorsaken till att det kunde gå så fort var en politisk samstämmighet mellan de olika partierna, säger Lars Israelsson.

Dokumentationen av samhället har varit mycket god från Malmbergets födelse och fram till slutet av 1950-talet. Därför har projektet ”Dokumentera Malmberget” fokuserat på tiden efter och fram till idag.
Lars Israelsson pekar på några punkter som det har varit fokus på i projektet.
– Malmberget har fostrat oerhört många profiler. Vi har en lång lista på personer som präglat samhället. Kvinnornas liv i gruvsamhället har belysts. Gellivare bildarkiv med deras eldsjälar och tusentals bilder är en annan del. Och så klart bygget av samhällsmodellen med ett par tusen byggnader, säger han.

Sedan projektet startade har filmer, bilder och berättelser varit möjliga att ta del av vartefter arbetet fortgått. Under sommaren kommer allt material att vara samlat i sporthallen och Kåkstan. Guidade vandringar till Malmbergets historiska platser kommer att ske bland annat till Kaptensspelet med utsikt över Gropen som har delat samhället.

Ett tiotal personer har arbetat i det kommunala projektet som finansieras av Gällivare kommun, LKAB, Arbetsförmedlingen och Riksantikvarieämbetet.
– Projektarbetarna har alla ett enormt engagemang och en stor passion för arbetet, säger Lars Israelsson.