NMM först med att välja nya bostäder

Juni 29, 2018
Två män skakar hand.
Ulf Hansson, samhällsomvandlingen i Malmberget, och Fredrik Aspemo, NMM i Gällivare.

Fredrik Aspemo, som driver NMM i Gällivare AB, är den första privata hyresvärden i Malmberget och Kiruna som valt att ta ersättningslägenheter istället för pengar.– För mig har det aldrig varit ett alternativ att ta något annat än nya hus, säger Fredrik Aspemo.

När funktioner ska ersättas på grund av samhällsomvandlingen har fastighetsägarna två val: antingen en ersättning i pengar eller nya hus. Fram till nu har ingen privat hyresvärd, varken i Malmberget eller Kiruna, valt nya bostäder. Fredrik Aspemo, som har lägenheter i östra Malmberget, blir därmed i och med sitt beslut först ut med ersättning av funktion när han nu bygger två nya hus i Gällivare. Han gör också en stor egen satsning för att utöka sitt bestånd, från tio lägenheter i Malmberget till sexton stycken.
– Jag går in med ungefär tio miljoner av egna medel, utöver LKAB:s ersättning. Jag är fortfarande relativt ung och nu med allt som händer i kommunen ser det ljust ut i många år framöver. Det känns rätt att satsa, säger Fredrik Aspemo.

Diskussioner med NMM i Gällivare har förts en tid och Ulf Hansson, projektledare på samhällsomvandlingen i Malmberget, är glad över att man är överens.
– Det är väldigt kul att vi får in även privata hyresvärdar på de nya områdena i Gällivare, och framför allt när Fredrik och NMM går in och investerar eget kapital för att utöka sitt bestånd. Det ser vi som oerhört betydelsefullt, säger han.
En annan positiv följd är att man hos samhällsomvandlingen fått ytterligare ett antal hyresvärdar som är intresserade av ersättning i form av nya bostäder.
– Någon måste visa vägen. Efter att det här beslutet togs så har fler blivit intresserade och vi är nu inne i förhandlingar med ett par parter till, berättar Ulf Hansson.
– Det blir en lättare – en tydligare – resa när man gör som Fredrik Aspemo och väljer ersättning av funktion istället för pengar.

Platsen för NMM:s nya lägenheter, två- och trevåningshus med loftgångar, blir nordöstra Repisvaara och inflyttning beräknas ske sommaren 2019.
– Jag hade önskemål om att bygga i Koskullskulle först, och vi hade några alternativ vi tittade på, men det gick helt enkelt inte att lösa med marken. Jag är väldigt nöjd med Repisvaara som ett alternativ, säger Fredrik Aspemo.