Now we are Move (Walk)ing!

September 22, 2017
Hus på trailer
Husflytten i Kiruna är i full gång. Inom kort flyttas Hjalmar Lundbohmsgården. Foto: Hans-Olof Utsi

Tisdagen den 26 september är det dags för Hjalmars Lundbohmsgården att byta adress. Med anledning av flytten välkomnar vi dig att medverka under Move Walken – som följer byggnaden längs flyttvägen.

Startskottet för den historiska flyttvandringen, från Bolagsområdet till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara, går klockan 10:00. Till minne av Hjalmar Lundbohm och till minne av att en era tar slut när samhällsomvandlingen blir en förutsättning för fortsatt brytning genomför vi en gemensam flyttvandring till den nya platsen.

Visst kommer du?

Var: Move Walken inleds på Bolagsområdet och Ingenjörsgatan, i anslutning till byggnadens nuvarande plats.
När: Tisdagen den 26 september klockan 10:00

LKAB ordnar med busstransport tillbaka till startplatsen för alla som deltar i vandringen.

Redan den 27 och 28 september flyttas de två resterande delarna av Hjalmar Lundbohmsgården. Flytten inleds klockan 07:00 båda dagarna.
Transporten av byggnader sker på särskilt anpassade fordon som fordrar framkomlighet längs flyttvägen. Var vänlig och beakta en begränsad framkomlighet i trafiken, som till största sker längs vägen E10 – i norrgående riktning. Alternativa vägar för utryckningsfordon finns tillgängliga under transporten.