Nu bygger LKAB Fastigheter 58 nya lägenheter

April 4, 2022

Nu har byggnationen av 58 nya lägenheter på Hedenområdet, fastigheten Vägmästaren 2 tagit sin början. Lägenheterna som beräknas vara inflyttningsklara våren 2023, byggs för att utöka LKAB fastigheters lägenhetsbestånd och är en viktig del i att möta behovet av fler bostäder i Gällivare.

Idag finns det ett stort behov av olika typer av boende och de 58 nya hyreslägenheterna kommer med sin direkta närhet till skola, friidrottshall, rekreationsstråk och med gångavstånd till centrala Gällivare att vara ett uppskattat tillskott i LKAB Fastigheters lägenhetsbestånd. Uppbyggandet av fler hyreslägenheter bidrar till en hälsosam variation i utbudet av bostäder på bostadsmarknaden i Gällivare.

Leverantör MATEK bygger husen som är samtida i sitt uttryck med en historisk anspelning i den faluröda nyansen på träfasaden, vilket kommer att passa väl in i omgivningen. I planering av projektet har man tagit hänsyn till aspekter så som fördelningen av lägenhetsstorlekar, antal parkeringsplatser, möjlighet att ladda elbil och förvaringsmöjligheter för de boende i form av förråd. Det är viktigt att se till faktiska behov för individen och samhället, vilket är en del i hållbart byggande och något som läggs stor vikt vid i alla LKAB:s projekt i samhällsomvandlingen. Det som byggs nu ska möta upp dagens behov men även fungera över tid.