Nu flyttas fler kulturbyggnader

Juni 6, 2017
Hus på trailer

Den 14 och 15 juni flyttas ytterligare två kulturbyggnader till sin nya plats – till foten av berget Luossavaara. Byggnader som flyttas är bläckhornshusen B51 och B52.

Den 14 och 15 juni är det alltså dags för ytterligare två kulturbyggnader att byta adress. De så kallade bläckhornshusen B51 och B52 flyttas från Bolagsområdet till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara. Arbetarbostaden B5 och bläckhornshuset B53 är sedan tidigare flyttade till området.

Under året flyttas sju kulturbyggnader från Bolagsområdet till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara. Därtill flyttas Länsmansbostaden till den nya stadskärnan, öster om nuvarande centrum.

Byggnaderna transporteras på särskilt anpassade fordon som fordrar framkomlighet längs flyttvägen. Var vänlig och beakta en begränsad framkomlighet i trafiken under transporten, som till största del sker längs vägen E10 – i norrgående riktning.
Alternativa vägar för utryckningsfordon finns tillgängliga under transporten av byggnader.

Bläckhornsflytt: B52 flyttas onsdagen den 14 juni klockan 07:00. B51 flyttas torsdagen den 15 juni klockan 07:00.

Byggnader som flyttas under 2017: Arbetarbostaden B5, bläckhornshusen B51, B52 och B53 samt Ingenjörsvillan, Bolagshotellet, Hjalmar Lundbohmsgården och Länsmansbostaden.

Flyttslut: Oktober 2017