Nu flyttas Ingenjörsvillan

Augusti 23, 2017
Hus fotograferat från ovan.
Ingenjörsvillan flyttas till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara den 31 augusti. Fotograf: Fredric Alm

Den 31 augusti är det dags för ytterligare en kulturbyggnad att flytta till sin nya plats – till foten av berget Luossavaara. Den här gången är det Ingenjörsvillans tur att byta adress.– Hittills har flyttarbetet gått enligt plan och vi har redan kommit halvvägs. Ingenjörsvillan är den femte byggnaden som flyttas, säger Tjabba Nordanfjäll, projektledare med ansvar för flytten av kulturbyggnaderna.

Under året flyttas totalt sju kulturbyggnader från Bolagsområdet till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara. Därtill flyttas Länsmansbostaden till den nya stadskärnan, öster om nuvarande centrum.
– Det har varit otroligt mycket jobb och förberedelser inför de faktiska flyttarna. Därför känns det så häftigt att vi är mitt uppe i flyttskeendet. Det är verkligen en ynnest att få vara med och skriva historia på det här sättet, säger Tjabba Nordanfjäll, projektledare med ansvar för flytten av kulturbyggnaderna.

Ingenjörsvillan är LKAB:s 39:onde byggnad i ordningen och stod klar år 1900. Liksom Bolagshotellet försågs byggnaden med en frisliknande fjällpanel närmast takfoten, ett typsnitt som kommit att bli karaktäristiskt för några av stadens byggnader.
– Ingenjörsvillan är som övriga kulturbyggnader väldigt speciell. Trots att en era är slut betyder det inte att historien får ett slut. Genom flytten får byggnaderna fortfarande en given plats i det nya Kiruna, säger Tjabba Nordanfjäll.

Under torsdagen den 31 augusti, närmare bestämt klockan 07:00, är det dags för Ingenjörsvillan, den hittills största och tyngsta byggnaden att byta adress. Med sina imponerande 280 ton lastas byggnaden intakt på en särskilt anpassade trailer för att transporteras de dryga tre kilometrarna till sin nya plats. Den nya adressen är Lotten Erikssons gata 38.

Transporten till Luossavaaraområdet går i promenadtakt och fordrar framkomlighet längs flyttvägen. Således råder en begränsad framkomlighet i trafiken, som till största del sker längs vägen E10 – i norrgående riktning.

Alternativa vägar för utryckningsfordon finns tillgängliga under hustransporten.

Flytt av Ingenjörsvillan: Torsdagen den 31 augusti klockan 07:00.

Byggnader som flyttas: Arbetarbostaden B5, bläckhornshusen B51,B52 och B53 samt Ingenjörsvillan, Bolagshotellet, Hjalmar Lundbohmsgården och Länsmansbostaden.