Nu går arbetet med den nya järnvägsstationen i Kiruna vidare

Oktober 18, 2019

Trafikverket ska ta fram en järnvägsplan för en ny järnvägsstation i Kiruna. Därefter beslutas var den nya stationen ska placeras. Samtidigt gör vi (Trafikverket) en utredning av befintlig järnvägsstation.

Kiruna behöver en ny järnvägsstation för person- och godstrafik. Nu startar Trafikverket arbetet med att ta fram en järnvägsplan för att sedan besluta var den nya järnvägsstationen ska placeras. I dagsläget finns det flera alternativ. Samtidigt görs också en teknisk utredning av befintlig järnvägsstation, för att se hur länge den kan användas. LKAB finansierar utredningarna.
— Det är mycket glädjande att vi nu kan gå vidare med en järnvägsplan och komma fram till var järnvägsstationen ska placeras. Det är en viktig pusselbit för samhällsomvandlingen, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket.

Flera olika placeringsalternativ är aktuella:

• behålla stationen i befintligt läge
• placera stationen vid nya centrum eller i anslutning till flygplatsen
• yttre alternativ strax norr respektive söder om Kiruna.

För att kunna besluta om var järnvägsstationen ska placeras måste en järnvägsplan tas fram. Planen ska samrådas och berörd allmänhet ges en möjlighet att tycka till. Det tar ungefär två år efter att en järnvägsplan har startat till att placering avgörs.

Nuvarande station i funktion tills nya är i bruk

Det är viktigt att nuvarande station och järnvägsanläggning är i funktion fram till dess att den nya tas i bruk.
— Därför gör vi också en utredning av den tillfälliga järnvägsstationen, för att avgöra den tekniska livslängden och för att se om det finns några risker med tanke på gruvans utbredning och påverkan på omgivningen, säger Helena Eriksson.

Eftersom det är gruvbrytningen som orsakar deformationer i marken där den ursprungliga stationen stod, så är det LKAB som finansierar den tekniska utredningen och järnvägsplanen.
— LKAB har ansvaret för att ersätta den tillfälliga järnvägsstationen i Kiruna med en permanent station, och vi ser det som en del i det ansvaret att finansiera utredningarna. Eftersom det är Trafikverket som äger frågan om järnvägsinfrastruktur ser vi positivt på att frågan om placering nu utreds, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingar.

Kontakter
Helena Eriksson, regional direktör, Trafikverket, 010-123 93 74
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Ovanstående har publicerats som ett pressmeddelande från Trafikverket.