Nu inleds rivningen av Kirunas gamla stadshus

Januari 18, 2019
Avvecklingen av den gamla stadshusbyggnaden inleddes den 12 januari 2019.
Avvecklingen av den gamla stadshusbyggnaden inleddes den 12 januari 2019.

55 år hann Kirunas stadshus "Igloo" tjänstgöra innan det blev dags för en förändring. Den fyrkantiga tegelbyggnaden, ritad av Arthur von Schmalensee, ersattes redan under 2018 med det nya stadshuset – Kristallen.

Den 12 januari 2019 överlämnades den gamla stadshusbyggnaden officiellt från Kiruna kommun till LKAB och därmed startade avvecklingsarbetet. Än så länge är det inte frågan om någon synbar verksamhet utan snarare om ett invändigt rivningsarbete, drifturtagningar och nedmontering av kulturvärden.
– Vi har precis inlett avvecklingsarbetet och är fortfarande inne på den första arbetsveckan. Till att börja med kommer fler kulturvärden och byggdetaljer monteras ned. Det handlar till exempel om fönster, räcken och en del trämaterial, säger Mari Kuokkanen, projektledare på LKAB med ansvar för avvecklingen av den gamla stadshusbyggnaden.

Rivningen av den gamla stadshusbyggnaden kommer vara avslutad redan under sensommaren 2019. På platsen ska ett parkområde skapas, en så kallad Gruvstadspark som kan nyttjas tills dess att området ingår i LKAB:s gruvindustriområde. Exakt hur området ska se ut är inte riktigt klart ännu men utgångspunkten för gestaltningen är att platsen ska påminna besökare om vad som en gång var.
– Det är otroligt viktigt att genomföra rivningsarbetet med respekt för den kultur, de minnen och den historia som omger byggnaden. Det blir på sätt och vis ännu viktigare i det här fallet eftersom ”Igloo” varit så betydelsefull för staden, säger Mari Kuokkanen.

Det gamla stadshuset är ritat av arkitekten Artur von Schmalensee och byggdes mellan åren 1959 – 1963. Schmalensee vann en arkitekttävling med sitt bidrag som han kallade ”Igloo” på grund av dess låga entré in i en stor öppen hall med höga ljusinsläpp. Exteriört kännetecknades byggnaden av sitt uttrycksfulla klocktorn vars konstruktör var Konrad Hernelind. Klocktornet flyttades redan under sommaren 2017 till det nya stadshuset där den placerades på ett fundament, intill byggnaden.
– Närmare våren kommer förändringarna vara mer påtagliga, då planerar vi för att påbörja fasadrivningen. Tegel och betong kommer att krossas och återanvändas, bland annat som fyllnadsmaterial i gestaltningen. Trämaterial kommer att nyttjas som energi och ett antal byggdetaljer kommer att återanvändas – dels i gestaltningen av parken men också i nya byggnader i den nya stadskärnan, säger Mari Kuokkanen.

Föremål som är bärare av byggnadsminnet och andra kulturvärden, som i någon form återanvänts i det nya stadshuset är bland annat; huvudentréns handtag, Essias Poggats konstverk formade som den samiska trumman. Konstverket Kiirunavaara och Ryan Soltrumma från Rautas.