Nu startar avvecklingen av Kirunas gamla centrum

Oktober 12, 2022
Bild på byggnader i Kvarteret Ortdrivaren.
Kvarteret Ortdrivaren förbereds för avveckling. Foto: Moa Strålberg, LKAB

Kirunas nya centrum är invigt och det har blivit dags att starta avvecklingen av stadens gamla centrum. Flera kvarter ska stängslas in och först ut är Ortdrivaren. Under vintern kommer invändigt arbete pågå i byggnaderna och till våren startar den utvändiga rivningen. 

Handeln har öppnat i sina nya lokaler i Kirunas nya centrum och området fortsätter att utvecklas och byggas ut. I och med att det nya centrumet invigts startar avvecklingen av det gamla. Nu i oktober börjar den första avvecklingsetappen stängslas in. Först ut är kvarteret Ortdrivaren, sedan kommer resten stängslas in succesivt. Utöver Ortdrivaren berörs byggnaderna vid Meschplan, Biblioteksgatan, Martinssons hörna och huslängan ovanför samt busstationen. Under början av 2023 ska hela området vara inhägnat.

Avvecklingen kommer inte synas till en början då arbetet pågår inne i byggnaderna. Det handlar om sanering av farligt avfall och selektiv rivning. Under våren startar den utvändiga rivningen. 

Rivningsmassorna tas väl omhand och projektet siktar på en återvinningsgrad på 98 %.
– Tillsammans med Kiruna kommun och andra samarbetspartners arbetar LKAB med återbruk och delar av byggnaderna kommer leva vidare i nybyggnationer i Kiruna, säger projektchef Mari Kuokkanen på LKAB Samhällsomvandling.
En del av rivningsmassorna ska användas som fyllnad i Gruvstadsparken som anläggs i området efter att byggnaderna är borta. Brännbart material som inte återbrukas nyttjas som energiåtervinning i form av fjärrvärme och de 2 % som inte går att återvinna tas om hand enligt de miljölagar som finns.
– Vi ska dessutom ge kirunaborna en möjlighet att köpa inventarier från byggnaderna, säger Mari.

Mari Kuokkanen, projektchef, LKAB Samhällsomvandling. Foto: Rebecca Lundh
Mari Kuokkanen, projektchef, LKAB Samhällsomvandling. Foto: Rebecca Lundh

I den första avvecklingsetappen finns tre byggnader som ska flyttas. Frälsningsarmén, som flyttas av LKAB, samt gamla sjukstugan och gamla brandstationen som flyttas av Kiruna kommun. Vilka byggnader som bevaras har beslutats av LKAB och Kiruna kommun i samråd med länsstyrelsen. Urvalet har gjorts utifrån olika parametrar så som kulturhistoriskt värde, hur unika byggnaderna är samt vilka hus som rent tekniskt är möjliga att flytta.

– Byggnationen i ett centrum är ofta speciell för staden och dess invånare. Nu kommer vi kirunabor behöva ta farväl till Safarihuset, gamla Palladium och en del av Kirunas tidigare skyline i form av Snusdosan och Spottkoppen. Det kommer såklart att bli känslosamt för många, säger Joel Ahlquist som är projektledare på LKAB Samhällsomvandling.
– Jag är själv uppvuxen i Kiruna och vi som arbetar med det här projektet är kirunabor. Vi berörs som alla andra av förändringen. Men samtidigt får vi inte glömma varför vi gör det här och vad alternativet hade varit, fortsätter Joel.

Det som rivs dokumenteras väl för framtida generationer. Dokumentationen består bland annat av fotografier och beskrivningar av byggnaderna och deras värde och betydelse för Kiruna som ort och för befolkningen. Just nu pågår även ett projekt kring dokumentation av människors berättelser från området. Dessa berättelser kommer bevaras i kulturhistoriska arkiv för framtida forskning.

Rivningsarbetet färdigställs under slutet av 2024 och området omvandlas då till gruvstadspark.
– När ett område i Kiruna avvecklas anlägger vi en gruvstadspark på platsen. Parkerna fungerar inte bara som ett trevligt grönområde utan blir också en buffertzon mellan gruvan och samhället så ingen behöver bo granne med ett gruvindustriområde, säger Mari Kuokkanen.