Ny fas för Malmbergets samhällsomvandling

Oktober 2, 2020
Under de kommande åren ska en stor del av bebyggelsen ovanför Järnvägsgatan avvecklas. Lila påbörjas 2020, grönt 2021.

GÄLLIVARE/MALMBERGET. Under de senaste åren har ett intensivt byggande pågått. Totalt har 1000 nya bostäder färdigställts sedan samhällsomvandlingen i Malmberget och Gällivare tog fart. Nu går den in i en ny fas som innebär att redan tömda delar av Malmberget börjar avvecklas och omformas.

– Vi har kommit långt i att bygga upp stora delar av det framtida Gällivare. Nu går vi in i en mer intensiv fas av avveckling och återställning av delar av Malmberget för att säkra mark för fortsatt gruvdrift, säger Louise Svalqvist, projektledare vid LKAB:s samhällsomvandling i Malmberget och Gällivare.

2016 började LKAB använda nya ersättningsregler för samhällsomvandlingen. De innebär att en fastighetsägare vars fastighet ligger inom påverkansområdet erbjuds en ersättningsfastighet. Sedan samhällsomvandlingen tog fart har fokus legat på att komma överens med fastighetsägarna och att bygga nytt i utvecklingsområdena.
– Idag har LKAB nått en överenskommelse med över 80 procent av de fastighetsägare som finns inom påverkansområdet och en stor del av dessa har redan flyttat, säger Peter Segerstedt, avdelningschef för LKAB:s samhällsomvandling i Malmberget och Gällivare.

Allt som allt har ungefär 1000 bostäder byggts i Gällivare de senaste åren som en ersättning för bostäderna i Malmberget. När nu alla dessa fastigheter har tömts så går samhällsomvandlingen in i en ny fas. Det innebär att en ny intensiv period nu inleds för samhällsomvandlingen då flera stora rivningsprojekt har startats eller är i startgroparna, bland dem det 13 våningar höga Focushuset med tillhörande kvarter.
– Större delen av bebyggelsen norr om järnvägsgatan kommer att avvecklas under 2020–2021, säger Louise Svalqvist.

Arbetet har redan påbörjats på ishallen och Torget men inom kort kommer tömning och saneringsarbete även att inledas på bland annat Välkommaskolan och Gunillaskolan. Bland bostäderna ska de sista boende enligt plan vara utflyttade under 2025 och hela avvecklingen i Malmberget beräknas vara klart kring 2026–2027.

Parallellt med rivningarna pågår även återställning av marken och planering för vad som ska hända med den sedan.
– Först river vi husen och därefter all infrastruktur, vilket innebär att vi till exempel plockar upp all miljöfarlig kabel eller annat miljöfarligt material som kan påverkas av deformationerna i marken och gör ett stort saneringsarbete, säger Louise Svalqvist och fortsätter:
– Vi försöker att hela tiden spara så mycket växtlighet som möjligt eftersom marken sedan ska få återgå till naturmark eller anläggas som miljözoner.

Miljözonerna är tänkta som en slags buffert mellan industristängslet och det omgivande samhället. En del av dem är tänkta som gröna strövområden, till exempel kommer Svanparken att rustas upp med lite ny tappning och konstnärlig gestaltning, men det sker även satsningar med syfte att främja frilufts- och sportutvecklingen i samhället. Det sker genom att det bland annat skapas aktivitetsbanor för till exempel cykling, rullskidåkning och längdskidåkning i området. För detta kommer en del av den befintliga infrastrukturen att bevaras och rustas upp.
– Vi vill bygga upp ett nytt attraktivt samhälle i Gällivare och samtidigt ge människor möjlighet att återvända till och uppleva Malmberget året om, säger Sara Holmström, projektledare vid LKAB:s samhällsomvandling i Malmberget och Gällivare.

Aktuella rivningsprojekt 2020-2021Nuvarande status
Kv. TorgetRivning
Kv. KrassenRivning
Puoitak- och krokvägen samt GruvmuseetRivning
Johannes Panncentral (Kostförsörjningen)Rivning
LövbergaRivning
IshallenRivning
Furuvägen 8, 9, Björkvägen 26 och Engelskavägen 16,18Rivning
Kv. Entitan (Focushuset)Sanering och rivning
Kv. HackspettenSanering och rivning
Kv. HavsörnenSanering och rivning
Kv. Hjorten 2,4,7, 11Sanering och rivning
Kv. Järven 6Sanering och rivning
Småhus östra MalmbergetSanering och rivning
VälkommaskolanFörprojektering
GunillaskolanFörprojektering
Kv. MejselnFörprojektering