Ny infartsväg till östra Malmberget

Mars 31, 2020

En ny infartsväg till östra Malmberget anläggs under sommaren. Delar av den befintliga östra länken hamnar innanför årets planerade staketdragning och ska därför ersättas.

Illustration östra länken.jpg

Projektet omfattar förutom ny infartsväg även nya spillvattenledningar, eftersom också den befintliga huvudspillvattenledningen som försörjer hela östra Malmberget hamnar innanför staketdragningen.

– Vi är idag i projekteringsstadiet och kommer gå ut på upphandling under vårvintern. Planen är
att anläggandet ska vara igång i april, säger Louise Svalqvist, projektledare på LKAB:s samhällsomvandling i Malmberget.

Klicka på bilden för att öppna en större version som pdf-dokument