Nya bostäder på Jägarskolan

Oktober 3, 2018
Markarbeten Jägarskolan
LKAB förbereder för att bygga på jägarskoleområdet. Upp till 450 nya bostäder är planerade. Chidthep Jaiyawat och Peter Salminen sätter upp stängsel kring området. Foto: Fredric Alm

Uppemot 450 nya bostäder ska byggas på jägarskoleområdet. Det handlar om cirka 20 hektar byggbar mark som ska förberedas för sina nya hyresgäster med start 2018. En första inflyttning till området beräknas ske i slutet av 2019.

Detaljplanen för jägarskoleområdet medger upp till 450 nya bostäder och området utvecklas i totalt fyra etapper. De två östligaste etapperna, i riktning mot den nya stadskärnan, ska stå inflyttningsklara först.
– Under sommaren inledde vi markarbetena och arbetet har flutit på riktigt bra, så pass bra så att en första inflyttning till området beräknas ske redan under slutet av 2019, säger Tjabba Nordanfjäll, senior projektledare på LKAB med ansvar för utvecklingen av jägarskoleområdet.

Utvecklingen av det nya området sker etappvis och utvecklingen beräknas pågå under ett antal år framöver.
– Detaljplanen medger egentligen hela spektra, från villor och kedjehus till flerbostadshus, säger Tjabba Nordanfjäll.
Marken upplåts till ett flertal exploatörer vilket innebär att LKAB inte kommer vara den primära aktören.
– Det vi gör nu är att förbereda marken för bostadsbyggande. Vi ser till att avverka och röja området för att anlägga vägar och dra infrastruktur till samtliga kvarter, säger Tjabba Nordanfjäll.