Nya centrum i Kiruna lockar affärskedjorna

December 1, 2017
Galleria med butiskskyltar
Cirka 200 företag, organisationer och myndigheter måste flytta på grund avgruvbrytningen i Kiruna.

I september bjöd LKAB in alla stora kedjor i Kiruna till ett möte för att föra en dialog om flytten från Kirunas nuvarande centrumkärna till den nya. Uppslutningen var bra och responsen positiv.

– En fortsatt etablering i Kiruna är given, men planerna har inte formats och konkretiserats ännu med tanke på att vi är i startgroparna. Vår ambition är att vara kvar och utveckla vår verksamhet, säger Jan Eriksson, affärsutvecklingschef på Synoptik.

Kirunas centrumkärna kan enligt dagens tidplaner leva fram till och med år 2022. Utöver lokala butiker berörs ett femtontal av de stora kedjorna.

– Stadsomvandlingen har varit huvudämnet i det offentliga samtalet i Kiruna under mycket lång tid. På sätt och vis känns det skönt att det äntligen är på gång, på riktigt. Jag känner att vi alla har ett ansvar att göra det bästa av situationen. I samförstånd och genom samverkan ska vi genomföra flytten så smidigt det bara går, säger Mimmo Cicero, Regional Manager på Elite Hotels som äger Bishop Arms.

För att LKAB ska kunna fortsätta bryta järnmalm och vara ett världsledande exportföretag måste centrumkärnan flyttas.

– Att omlokalisera är inte ovanligt för oss. Det är anledningen till omlokaliseringen som är unik, säger Jan Eriksson.

Bishop Arms och Synoptik är exempel på rikstäckande stora kedjor som hade personer på plats från centrala delar i företagen. Representanter från ett tiotal kedjor deltog. De flesta hitresta från huvudkontoren. Under dagen presenterades LKAB:s ersättningsmodeller och samtal hölls om önskemål kring framtida lokaler.

Mimmo

– Klarar vi det här så är det min känsla att det blir bra till slut, men resan dit kommer att vara påfrestande för oss alla. Jag känner att LKAB är en professionell partner och det underlättar, säger Mimmo Cicero.

Kommer ni att följa med till Kirunas nya centrum?

– Självklart. Vi längtar redan. Vi för i dagsläget samtal med flera fastighetsägare kring etablering i nya centrum, säger Mimmo Cicero.