Nya förskolan ska få vi-känsla

Oktober 12, 2016

Samtidigt som Malmberget avvecklas skapar samhällsomvandlingen möjligheter för utveckling. Ett bevis på det är den nya förskolan som planeras i anslutning till Tallbackaskolan.– Det känns jättespännande att vara med och påverka slutresultatet som vi i referensgruppen får göra, säger Karin Eriksson, förskolechef, Gällivare kommun.

Karin Eriksson, förskolechef Gällivare kommun.

Under programarbetet har projektgruppen i samarbete med arkitekter och referensgrupp, bestående av bland annat förskolepersonal och barn, kartlagt vilka behov verksamheten har.
– Vi har skannat av vartenda rum i byggnaden för att se att vi har möjlighet att skapa lärmiljöer. Läroplanen är vår utgångspunkt, säger Karin Eriksson.
 Genom åren har pedagogiken inom förskolan förändrats och med det även behoven vad gäller utformning av lokaler och utemiljöer. En helt ny byggnad skapar stora möjligheter att möta upp de nya behoven.
– Det finns en röd tråd som handlar om att träna barnens förmågor utifrån deras förutsättningar, deras intresse och erfarenhet. Vi vill skapa gemensamma ytor som gynnar samarbete och lärande, samtidigt som barnen ska kunna jobba ostört med utforskande och medforskande. Bland annat handlar det om att planera för utrymmen i lokalerna där barnen får lämna framme sina projekt för att senare smidigt kunna fortsätta, säger Karin Eriksson.

En inbjudande detalj i skisserna av byggnaden är trappan, en så kallad gradäng, som sammanbinder de två våningsplanen.
– I trappan kan många samlas, uppträdanden, föreläsningar och möten är några  användningsområden. Vi hoppas att den ska skapa en vi-känsla, säger , säger Karin Eriksson.

Ett nytt tänk kring lämning och hämtning kommer att införlivas i den nya förskolan. Fysiskt handlar det om en gemensam entré med två kapprum.
– Tanken är att föräldern ska följa barnet till sitt viste där personal finns på plats och tar över ansvaret. Det här gör att personalen inte behöver avbryta sitt arbete i barngruppen för att till exempel ta emot det senast anlända barnet. Ansvarsfördelningen mellan föräldrar och personal blir tydligare. Dessutom uppmuntras barnet att visa och berätta vad han eller hon har lekt och lärt sig under dagen när föräldern kommer in till vistet, säger Karin Eriksson.

Anders Ömalm, projektledare Gällivare kommun

Programarbetet har nu slutförts och kommunstyrelsen har fattat beslut om att gå vidare till genomförandefas i förskoleprojektet.
Byggnaden, som ersätter Bäckens förskola har fem visten med totalt 84 barn och 15 personer i personalstyrkan planeras att stå färdig hösten 2018.
– Vi kommer att börja jobba mer med detaljerna och slutligen skapa ett förfrågningsunderlag. Vår eller sommar nästa år hoppas vi att entreprenadarbetena kan inledas, säger Anders Ömalm, projektledare, Gällivare kommun.