Nygamla hus på plats i Koskullskulle

Juli 13, 2017

Husflytten från Malmberget har genomförts och de första husen står stadigt på Solbacken i Koskullskulle. Nu pågår renoveringar, och utemiljön färdigställs.

Det var för ett år sedan som de första husen i projekt Solbacken flyttades från Malmberget till Koskullskulle. Projektet är indelat i tre etapper, där den första etappen påbörjades förra sommaren.

– I etapp två ska vi flytta hus nu i sommar, och i etapp tre flyttar vi hus under sommaren 2018, säger Lars-Gunnar, som är på Solbacken minst två dagar i veckan. Där är arbetet i full gång.

– Vårjobben har kommit igång med färdigställandet av marken, vi håller på att göra klart runt husen, vi ska anlägga gräsytor och gatorna ska asfalteras.

Gatorna och gårdarna ska vara färdiga innan vi flyttar in hyresgäster. Husen lät LKAB bygga i början av förra sekelskiftet, och har varit i företagets ägo sedan dess.

– Det är hus som är utvalda av kommunen, länsstyrelsen och LKAB för bevarande. En stor del av de här husen har varit kallställda under några år. De har klarat sig bra. Däremot har det varit skadegörelse, så en del av renoveringen är tyvärr en följd av detta, säger Lars-Gunnar.

Husen i den första etappen rymmer trettiofem lägenheter som ska renoveras. Det arbetet pågår under hela sommaren och hösten. När det gäller utemiljön är den så långt det varit möjligt återskapad enligt hur det såg ut på originalplatsen. Där har en landskapsarkitekt varit med och använt sina kunskaper, berättar Lars-Gunnar.

– Man sprider inte husen hur som helst, utan håller ihop dem på ett bra sätt, säger han och ger några exempel.

– På Långa Raden ligger husen i rad. Bolagsvägens tre hus står precis som de stod i Malmberget. Det är mycket luft mellan husen, det är inte tättbebyggt.

Huvudgatan blir asfalterad, men inte gårdsytan. Där blir det grus. Några av de befintliga uteförråden har fått följa med från Malmberget. De kommer också att kompletteras med några nya förråd. Dessutom kommer två tvättstugor, en återvinningsstation och två nya lekplatser att byggas upp på området.

– Vi kommer också att bygga ett bullerplank efter Kullenvägen mot Koskullskulle, där det går tung trafik, säger Lars-Gunnar.

Hur känns det när allting nu är igång?

– Det känns jätteroligt, och det här konceptet, med hur vi fick till området, blev så lyckat, säger Lars-Gunnar som vill rikta en eloge till alla inblandade. Det har gått jättebra. Det är kul när man går in i husen och ser färgsättningar och renoveringar. Det är fina hus som är värda att få bli flyttade, säger han.