”Odla med!” pilotförsök i Kyrkoparken i sommar

Juli 4, 2018
Bild av växthus i igloo-form i kyrkparken

Odla med! är ett odlingsprojekt som pågår juli – september 2018 i Kyrkoparken i Kiruna. Två små växthus, i form av igloos, samt några pallkragar uppförs i kyrkoparken och ska fungera som en social mötesplats för alla odlingsintresserade och nyfikna i Kiruna, med speciellt riktade aktiviteter för barnfamiljer och skolelever.

Pilotförsöket ”Odla med!” kom till på initiativ av Kirunabo som också driver projektet som LKAB är med och finansierar en stor del av. Målet är att skapa en aktiv och hållbar gemenskap genom odlingsarbete och lokal matproduktion, men tanken är också att detta och andra projekt ska skapa sociala mötesplatser så att Kiruna centrum hålls levande under samhällsomvandlingen.
– Det är jätteroligt att LKAB kan vara med och genomföra detta pilotförsök som också efterfrågats från kirunaborna i form av medborgarförslag säger Patricia Boeg-Jensen, projektledare på Samhällsomvandlingen i Kiruna.

Under juli och augusti erbjuds olika aktiviteter och workshops flera dagar i veckan. Barnfamiljer erbjuds speciellt utformade aktiviteter varje måndag medans onsdag och lördag är öppet för alla odlingsintresserade och nyfikna att odla tillsammans med Anika Gates och Viola Goertz som är initiativtagarna till projektet. I september genomförs det pedagogiska programmet om arktisk odling och hållbarhet i samarbete med lärare från grundskolan och gymnasiet. I trädgården får alla besökare en möjlighet att diskutera och utveckla idén om en arktisk stadsodling i Kiruna.

På lördag 1 september anordnas Farmers Market med lokala odlare och hantverkare och hela projektet avslutas med ytterligare en Farmers Market lördag 29 september. Alla kirunabor är välkomna att delta!

Sommarens projekt är som tidigare nämnt ett pilotförsök som under hösten ska utvärderas. Om allt går vägen, det vill säga om utfallet av projektet blir positivt samt att finansieringen för nästa steg kan lösas, så är tanken att projektet ska fortsätta i mer omfattande skala. Då med större växthus som är framtagna utifrån förutsättningarna som finns i ett arktiskt klimat, som kan drivas året runt med uthyrningsbara odlingslotter där man odlar i vatten istället för jord.