Östra Malmbergets infrastruktur måste fungera

Juni 9, 2022
Karta över östra Malmberget med bilder på aktiviteter som cykling och grillning.
LKAB skulle kunna bidra med saker som nya friluftsaktiviteter, grönområden och grillplatser i området för att förbättra boendemiljön. Fler förslag är välkomna!

Många i östra Malmberget tycker boendemiljön är dålig. LKAB vill att Gällivare kommun och gruvbolaget tillsammans ska förbättra grundläggande samhällsfunktioner som rent vatten, hela vägar och fungerande busstrafik. LKAB vill också utveckla området.

Att boendemiljön och förhållande i östra Malmberget förändrats är ett faktum. Centrum har försvunnit, affärer stängts och hus i närheten har rivits. LKAB och Gällivare kommun skrev 2012 ett avtal som innebar att östra Malmberget skulle bli kvar medan centrala Malmberget avvecklas. 2015 stod det klart att området blir mindre på grund av gruvbrytningens påverkan.

– Det är miljövillkoret som styr hur stor del av östra Malmberget som försvinner. Det fastslår att det ska vara 100 meter mellan villkorets gräns och närmaste fastighet. När det visade sig att gruvan påverkade mer av området behövde vi ta bort fler hus än det var tänkt från början. Det är onekligen ett mindre område som får en helt annan karaktär, men det är ändå 144 hus som det vore ohållbart att riva, speciellt när det nu råder sån bostadsbrist, säger Stefan Hämäläinen, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingarna.

 

Extra åtgärder

Många boende på området uppger att de störs av till exempel damning och vibrationer från sprängningar och skalv. Det är påverkan som LKAB arbetar för att minska, men till viss del är det något som följer av att bo på en gruvort och inte kommer att försvinna helt. Ofta återkommer också klagomål på dåligt vatten i kranarna, trasiga vägar, slukhål som uppstår på grund av skadade vattenledningar, dåliga bussförbindelser och allmän förslumning.

Stefan Hämäläinen.jpg

– Den grundläggande samhällsservicen måste fungera i området, och den infrastrukturen kan vi inte åtgärda utan kommunens godkännande, eftersom de äger den. Vi har erbjudit oss att ersätta kommunen för att öka underhållet och sätta in extra åtgärder, men de säger nej till det. Det kan absolut vara så att gruvans påverkan gör att gamla uttjänta ledningar skadas, men det är ju ingen anledning att inte åtgärda problemen, tvärtom. Kommunen driver att hela området ska bort, men även om det skulle ske så måste de boende bo kvar i flera år. Under den tiden måste de ju ha rent vatten i kranarna, bredband och kollektivtrafik som fungerar, som alla andra i kommunen, säger Stefan Hämäläinen.

Köper hus

I avtalet 2012 lovade kommunen och LKAB att utveckla området. Det vill inte kommunen längre, de vill bara avveckla alla de 144 husen och att LKAB ger nya hus till allihop. LKAB tycker i stället att det bästa vore att behålla området i bostadsbristens Gällivare även om det får en annan karaktär och kanske mer kan liknas vid en by i framtiden. Därför har LKAB erbjudit sig att köpa husen av de som vill flytta därifrån. Ersättningen som erbjuds är marknadsvärde som om huset stod placerat inne i Gällivare.

– Hur vi ersätter styrs av miljövillkoret. Det är bara i områden som enligt lag måste avvecklas som vi erbjuder nya hus, alltså nyckel mot nyckel. Det här området behöver inte avvecklas enligt miljövillkoret. Om vi frångår den principen blir det godtyckligt vem som ska kunna kräva nya hus i framtiden, det blir inte att ta ansvar på ett rättvist sätt. Det kommer alltid att finnas gränsdragningar i gruvsamhällena, då är det viktigt att reglerna är lika för alla. Vi har trots detta gått med på att köpa husen av de som vill sälja, vilket vi inte har någon skyldighet enligt lag att göra. Det beror på att vi inser att området förändras så mycket och att ge en form av garanti för att husen skulle gå att sälja för den som ville. Det framställs ändå som att vi inte är beredda att kompromissa alls, men då ska man veta att vi erbjudit ännu generösare ersättningsformer för husägarna mot att kommunen släpper sitt krav på ovillkorlig avveckling av hela området – och även det har kategoriskt avvisats av kommunen, säger Stefan Hämäläinen.

Satsar mer

Redan idag betalar LKAB flera miljoner årligen till Gällivare kommun för att östra Malmberget ska ha fungerande bussförbindelser som kompensation för längre väg till butiker och skola. LKAB vill också att det satsas mer i området för att skapa en bättre boendemiljö.

– Vi ska fortsätta våra insatser för att minska damning, buller och vibrationer från gruvan. Men vi skulle också kunna bidra med saker som frilufts- och aktivitetsområden, motionsspår, utegym, grillplatser och grönområden för att skapa en attraktiv boendemiljö. Vi är också öppna för förslag, om man önskar en skatepark, klätterställningar, eller annat. Men det bygger på att vi kan komma överens med kommunen, för vi kan inte göra något utan deras godkännande, säger Stefan Hämäläinen.