Över hundra nya villor på plats

Augusti 29, 2018
vita hus på rad
Hittills i Malmberget har över 80 procent av villaägarna som LKAB gjort affär med valt nya hus, och cirka 20 procent har valt pengar.

Förra veckan stod villa nummer 48 i ordningen på bostadsområdet Repisvaara klar för inflyttning. I Koskullskulle är sex hus överlämnade. Totalt har LKAB byggt över hundra nyproducerade villor till fastighetsägare som valt nya hus istället för pengar.

Samhällsomvandlingen har pågått i Malmberget i över 50 år, det är inget nytt. Redan 2008 byggde LKAB femtiotalet nya hus åt fastighetsägare som flyttade från dåvarande Elevhemsområdet. Nu är det naturnära området Repisvaara i ropet. Första familjen flyttade in våren 2017 och idag står snart femtio villor på plats. En helt ny del av samhället har bildats.

– För oss är det glädjande att så många väljer nya hus, det innebär framtidstro för samhället. En milstolpe kommer vara nådd när 50 hus står på plats inom kort, och än finns det plats för många fler, säger Lis-Marie Dagbro, ansvarig för fastighetsköp vid LKAB:s samhällsomvandling i Malmberget.

Totalt medger detaljplanen på Repisvaara Mitt, som området heter, att 120 villor kan byggas. LKAB bygger även ett tiotal villor i Koskullskulle åt fastighetsägare som snarare föredragit det området istället för Repisvaara. Under 2019 beräknas ytterligare 64 nya villor byggas som ersättningsbostäder.

– Valfrihet är det viktigaste i den här stora flyttlogistiken. Alla familjer och enskilda fastighetsägare måste känna att de finns ett val. Alla vill inte till samma område och alla vill heller inte ha ett nytt hus, utan föredrar ersättning i pengar för att kanske byta boendetyp, säger Lis-Marie Dagbro.

LKAB:s ersättningsmodell innebär att alla fastighetsägare får två val. Antingen ett nytt hus eller en ersättning i pengar som motsvarar marknadsvärdet plus 25 procent. Hittills i Malmberget har över 80 procent av villaägarna som LKAB gjort affär med valt nya hus, och cirka 20 procent har valt pengar.