Pågående arbete i Malmberget kopplat till samhällsomvandlingen

Maj 8, 2020

För att säkerställa fortsatt gruvdrift pågår avveckling inom flera områden i Malmberget. Samtidigt planeras beläggning av Skolgatan, Polhemsgatan och Åkaregatan, återskapande av naturmark och bortforsling av träupplag. 

Avveckling

Beläggning av Skolgatan, Polhemsgatan och Åkaregatan

Efter omdragning av spillvatten i västra Malmberget återstår beläggning av Skolgatan, Polhemsgatan och Åkaregatan. Under snösmältning och tjältining bevakas och åtgärdas vägarna löpande av LKAB.
Kontakt: Andreas Larsson, byggledare, 0970-763 01

Återskapande av naturmark

Flisning och bortforsling av träupplag

 

Vi ber om överseende vid eventuella störningar under pågående arbete.