Pangbygge på gamla skjutbanan i Kiruna – LKAB smäller upp 226 nya lägenheter

December 21, 2020
Skiss av flerfamiljshus.
LKAB Fastigheters nya bostadsområde består av tvåvånings- och fyravåningshus, och kommer att målas i grått och orange. Illustration/Skiss: PREFAB Design System Stockholm AB & L Arkitekter AB

På det gamla skjutbaneområdet i Kiruna, intill Kurravaaravägen, växer nya bostäder fram. Näst på tur står 226 nya lägenheter som LKAB, i samarbete med Serneke, ska bygga. Lägenheterna ska stå klara under hösten 2022.

”Kirunas världsunika och omfattande stadsflytt har inspirerat till att skapa ett område som respekterar och speglar det omgivande fjällandskapet.” Ja, så skriver byggföretaget Serneke i sin beskrivning av det nya bostadsområdet.
– Det är ett välkommet tillskott i vårt bestånd när vi ska flytta från gamla centrum till det nya och jätteroligt att få jobba tillsammans med en ny aktör. Vi hälsar Serneke välkommen till Kiruna, säger Siv Aidanpää-Edlert, vd på LKAB Fastigheter.

Det blir totalt sex kvarter med tvåvånings- och fyravåningshus. Lägenheterna är fördelade på ettor, tvåor, treor, fyror och femmor. Kvadratmässigt sträcker de sig från drygt 42 till 92 kvadratmeter. En viktig inspirationskälla är arkitekten Ralph Erskine, arkitekten som ligger bakom kvarteret Ortdrivaren i Kiruna med bland annat Spottkoppen, Snusdosan och Berlinmuren.
– Det blir träfasader med inspiration från Kiruna och dess omgivning. Husen kommer att målas i grått och orange, säger Mari Kuokkanen, projektledare på LKAB.

Husen byggs upp av moduler, som levereras av underentreprenören Matek. Husen byggs enligt deras grundläggande modultänk med så kallade BAS-moduler innehållande alla våtrum, schakt och större delen av umgängesytorna samt ADD-moduler innehållande sovrum och kompletterande umgängesytor.
– Entréerna placeras på ena sidan, balkongerna på andra sidan. Balkongerna kommer att byggas in och blir på så sätt väderskyddade. Vid entréer byggs en terrassgång där det finns plats för exempelvis bord och stolar, säger Mari Kuokkanen.
Samtliga lägenheter har en rymlig hall med gott om plats för förvaring. Det blir ett stort kvadratiskt fönster i vardagsrummet som ramar in omgivningen utanför. Köket är placerat i anslutning till vardagsrummet.
– I tre av husen byggs en större källare som ska fungera som skyddsrum för totalt 800 personer. Det kommer även att byggas cykelförråd och miljöhus/återvinningshus, säger Mari Kuokkanen.

skjutfaltet_kiruna_2.jpg

Beräknad byggstart är i april 2021. Lägenheterna planeras stå klara under hösten 2022.
– Vi är just nu inne i ett intensivt planerings- och projekteringsskede. Det kommer att krävas samverkan mellan många parter för att vi ska lyckas med projektet. Vi ska bygga framtidens boendekoncept som en del i nya Kiruna, säger Mari Kuokkanen.