Petterssons Fastigheter har sålt sitt fastighetsbestånd i Kiruna till LKAB

Juni 16, 2017
Röda hus på rad
Affären omfattar 22 flerbostadshus uppförda under tidigt 1900-tal och 1950-talet. De byggdes i SJ:s egen regi och vittnar om järnvägens dåtida betydelse för Kiruna.

Fastighetsbolaget Martin Pettersson Fastighets KB har sålt sitt fastighetsbestånd med totalt 122 lägenheter, ett antal lokaler och tillhörande mark, i det så kallade SJ-området till LKAB. Anledningen till fastighetsaffären är den pågående samhällsomvandlingen i Kiruna.

Fastighetsägaren har valt att tacka ja till ekonomisk ersättning i form av pengar.

– Jag är glad och nöjd med att vi har slutfört den här affären. Dialogen med LKAB har funkat bra och när vi väl tog tag i affären på riktigt så har vi haft en bra och smidig process i god fart, säger Mattias Pettersson på Petterssons Fastigheter.

Affären omfattar 22 flerbostadshus uppförda under tidigt 1900-tal och 1950-talet. De byggdes i SJ:s egen regi och vittnar om järnvägens dåtida betydelse för Kiruna. I slutet av 1980-talet förvärvades fastigheterna av Petterssons Fastigheter, som sedan dess förädlat och förvaltat beståndet. För LKAB är det en strategiskt viktig fastighet då den angränsar till nuvarande industriområde som på både kort och lång sikt kommer att utökas.

– Vissa av husen kommer att rivas och andra kan vara aktuella för flytt, medan vissa inte berörs av LKAB:s gruvbrytning i dagsläget. Men alla hyreshus står placerade inom en och samma fastighet, vilket innebär att vi köpt alla på en gång, säger Linus Niva, samhällsomvandlare LKAB.

Enligt LKAB:s ersättningsmodell har fastighetsägarna haft möjlighet att välja mellan att LKAB beställer och låter bygga ersättningsfastigheter, eller att ersättas med en summa pengar. Den här gången föll valet på pengar som innebär att ett engångsbelopp betalas ut från LKAB till fastighetsägarna. Summan är marknadsvärdet på fastigheten enligt värderingen plus ett tillägg på 25 procent.

– Flera anledningar har lett till att vi valde försäljning istället för ersättningshus. LKAB har presenterat båda alternativen och vi har utvärderat dem, och då föll valet på försäljning, säger Mattias Pettersson.

Alla hyresgäster kan bo kvar och LKAB Fastigheter tillträder som ny hyresvärd från och med den 2 oktober 2017. Fram till dess fortsätter nuvarande hyresvärd att förvalta fastigheten. Flytt från delar av området behöver, enligt dagens prognoser, ske mellan åren 2021 – 2023.