Prognosen för samhällsomvandlingen i Malmberget uppdateras

Mars 30, 2017

LKAB:s tidplan för köp och flytt i Malmberget uppdateras kontinuerligt. En ny prognos presenteras med tidplan för samhället. Planen är mer detaljerad men följer i stort den tidigare etappindelningen för avvecklingen som beslutades 2012.

– För att skapa trygghet för de boende och för en fortsatt gruvdrift i Malmberget behöver vi bli än mer tydliga i våra prognoser. Den nya tidplanen omfattar så gott som bara bostäder. Vi gör detta för att följa de miljövillkor som beslutats av Mark- och miljööverdomstolen, säger Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s samhällsomvandlingar.

I den här tidplanen tillkommer bostäder i Östra Malmberget, det är både hyreslägenheter och villor som omfattas.
– Det är nödvändigt för att kunna skapa en miljözon mellan industriområdet och bebyggelsen, säger Stefan Hämäläinen.

LKAB har för drygt ett år sedan tagit fram en ersättningsmodell som är grunden för samhällsomvandlingarna och omfattar alla som berörs. Nya bostadsområden växer fram i Gällivare och Koskullskulle med både gammal och ny bebyggelse. Till Koskullskulle flyttas kulturbyggnader med totalt 86 bostäder. På Repisvaara vid foten av lågfjället Dundret har bygget av i första hand villor påbörjats. Där kommer att byggas mer än 1 000 bostäder; villor, hyresrätter och bostadsrätter. Detaljplaner för nästan 900 bostäder är klara.

– Samhällsomvandlingen i Malmberget har pågått i mer än 50 år och stora förändringar har skett. Samtidigt som samhället avvecklas är det en unik möjlighet för Gällivare kommun att bygga nya anläggningar, bland annat gymnasieskola och idrottsarenor, säger Stefan Hämäläinen.

Ingen brytning av malm sker under områden där människor bor eller vistas. För att gruvans produktion ska kunna fortsätta och arbetstillfällen säkras måste ytterligare delar av samhället avvecklas.

Aktuell tidplan för köp och flytt av bostäder finns här.