Rivningar i Malmberget under 2016

September 28, 2016
Hus rivs.
Rivning av hyreshus i Malmberget. Foto: Mikael Gustafsson

Samhällsomvandlingen i Malmberget ökar takten och det syns på flera håll. Just nu rivs 78 lägenheter som ägs av LKAB och hyresgästerna har flyttat till nytt boende.

Den 16 augusti startade avvecklingen av de två hyreshusen på Bergsmansgatan 18-20, Vasagatan 11 och Hertiggatan 12 som tidigare i år tömdes på hyresgäster. De är de första byggnaderna av flera som kommer att rivas i Malmberget innan årsskiftet.

– Arbetet går som planerat, trots att vi har kort om tid. LKAB strävar efter att driva avvecklingsarbetet så varsamt och hållbart som möjligt. LKAB Fastigheter har bland annat tagit vara på vitvaror och dörrar som går att återbruka, säger Tina Helin Rytiniemi, projektledare på LKAB.
Ytterligare interiörer som tagits tillvara är toalettstolar, tvättställ och blandare som varit relativt nya.
Entreprenören för rivningen är GE Maskintjänst i Gällivare och företaget Corvara sköter saneringen. Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober.
– När rivningsarbetet är avslutat så återställer vi marken med matjord och sår in gräsmattan, därför hoppas vi att snön kommer sent i år, säger Pierre Eriksson, byggledare LKAB.

Men det är inte bara det här rivningsprojektet som är på gång i Malmberget. Fler rivningar som startar inom kort och utförs under 2016 är före detta Televerket på Bergsmansgatan 49, villor på Bergsmansgatan 51 – 53 och Norra Kungsallén 55, en förrådsbyggnad på Vasagatan 14 och före detta Förvaltningskontoret på LKAB:s industriområde. Marken för dessa fastigheter färdigställs på grund av vintersäsongen först under våren/försommaren 2017.