Rivningarna som förändrar samhället

April 3, 2018
Grävmaskin vid ett rivningsområde
Den gamla busstvätten monteras ned för att återvinnas i ett senare skede.

Det blixtrar, dammar och bullrar. Grävmaskinens gripklo plockar upp plåtar och lägger dem i containern för metallåtervinning. Balkarna gjorda av stål skärs varsamt itu för att kunna användas i en liknande byggnad i framtiden.

I för dagen en behaglig temperatur, i alla fall för att vara mitt i vintern, jobbar tre personer med att riva delar av bussgaraget i Malmberget. Allt material tas tillvara och återvinns.

Vemod men framtidstro

En kilometer bort på östra sidan om Kaptensgropen rivs ett radhus. En grävmaskin tar just en paus och rivningsteamet stannar upp och resonerar.
– Det känns vemodigt. Mycket arbete har lagts ner för att bygga upp det här, säger Lennart Andersson som arbetar med rivningarna hos entreprenören Berggren och Bergman.

Han blickar mot huset där delar av väggen tagits bort och nu blottar tapeterna.
– Men vi gör det här för barnen och framtiden. Det pulserar i samhället och LK är en del av den pulsen, säger han.
Lennart Andersson skrattar till, ler med hela ansiktet och berättar att vi precis missade ett gäng förskolebarn som tagit en promenad hit och stått och kikat med stora ögon på grävmaskinen genom staketet.

Byggledaren för rivningsprojektet, Kjell-Åke Rindelöv har själv bott tio år i samma radhus som just ska till att rivas. Han använder samma ord som Lennart.
– Det känns vemodigt. Men gruvan måste finnas, det handlar om vår existens. Vi får ett nytt och hållbart samhälle genom den här förändringen, säger han.

Rivningarna fortskrider

 

De vita drivorna är höga när vi vänder tillbaka till västra Malmberget och kör genom Bolagsområdet.

Kjell-Åke Rindelöv pekar mot tomma och nu snötäckta områden och berättar om hus som inte längre står kvar. Ett av dem är LKAB:s förmansklubb där otaliga fester och utbildningar har hållits genom åren.
– Marken i rivningsområdena ska återställas med grässådd till sommaren. När det är klart ska det inte synas att det har varit tomter där, säger Elena Ström, projektchef på LKAB.

LKAB har inför rivningarna gjort en miljöinventering och en rivningsplan för varje fastighet. Allt som är miljöfarligt saneras, asbest, olja, asfalt, elkablar och tjärpapp.

– Vi upphandlar specialister inom området för att arbetet ska genomföras enligt regelverket. Till exempel asbest som endast får tas om hand av en auktoriserad saneringsfirma, säger Elena Ström.

Till hösten fortsätter nästa etapp av rivningarna i Malmberget.