Samarbete och säkerhet i (nya) centrum

September 23, 2016
Två kvinnor i varselkläder
Ida Fredriksson, Peab, och Malin Fors, LKAB är båda KMA-samordnare med fokus på arbetsmiljö och säkerhet.

Ett år efter att första spadtaget till Kirunas nya stadshus togs råder full aktivitet på bygget, och mer kommer det bli. Tillsammans med Peab arbetar LKAB aktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö för att ständigt utvecklas och möta de krav som finns från omvärlden.

KMA är ett ord som kommer från byggbranschen och står för just kvalité, miljö och arbetsmiljö. I stadshusprojektet är KMA integrerat i hela organisationen och ska bidra till att rätt saker görs med rätt kvalitet, att verksamheten har en minskad miljöpåverkan och att medarbetarna vistas i en säker arbetsmiljö.

Skyddsrond

– Mitt arbete innebär att jag har det övergripande ansvaret för att bland annat kvalitén på arbetet i stadshusprojektet håller den standard vi önskar, samt att den miljö de befinner sig i är stimulerande, både ur en säkerhetssynpunkt och ur en trivselsynpunkt, säger Malin Fors, KMA-samordnare LKAB.

Tillsammans med Peabs KMA-samordnare stöttas stadshusprojektet med sakkunnighet kring lagstiftning, rutiner för ordning och reda, introduktion till nyanställda och underentreprenörer, riskanalyser, avspärrningar, skyddsronder och arbetsmiljöplaner.

– Vi kontrollerar helt enkelt att vi bygger det vi säger att vi ska bygga och att det går rätt till. Det är också en fördel att alltid titta med flera ögon, därför är samarbetet med LKAB viktigt, säger Ida Fredriksson, KMA-samordnare Peab.

Skyddsrond på stadshuset

Skyddsronder utförs ständigt tre dagar i veckan och möten hålls med alla underentreprenörer. Där lyfts eventuella risker och avvikelser som kan finnas i ett så stort byggprojekt som stadshusbygget är och sedan antas åtgärdsplaner för att öka säkerheten och skapa en trygg arbetsmiljö.

– Vi skapar goda förutsättningar och hjälper till så att ingen skadar sig. Det är häftigt att vara en del i detta projekt i ett så viktigt sammanhang. Jag skriver det i min egen historiebok, säger Malin Fors.