Samhällsomvandlingarna ökar takten 2017

November 30, 2016
Två cirklar med bilder på hus

Under nästa år tar samhällsomvandlingen fart i både Kiruna och Malmberget. Beslut som tagits i år blir verklighet under 2017.

Sammanlagt flyttas 18 kulturbyggnader. Nya bostadsområden börjar ta
form. Familjer flyttar in i nya hus. Många byggnader rivs i områden som påverkas av samhällsomvandlingen. På många håll kommer också markarbeten att pågå med nya vägar, olika ledningsdragningar samt arbeten med planering av nya områden. Samtidigt omvandlas områden som avvecklats till industrimark.

– Det är mycket som ska hända på kort tid. Stora krav ställs på samordning mellan olika aktiviteter. Arbetet med förändringarna ska göras ansvarsfullt och tillsammans gör vi resan mot nya samhällen, säger Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s samhällsomvandlingar.

Det här händer i Kiruna 2017

Kiruna årshjul

Det här händer i Malmberget och Gällivare 2017

Malmberget årshjul