Samhällsomvandlingen i Malmberget: Så här långt har vi kommit 

December 19, 2023

Det är dags att reflektera över hur långt vi har kommit i samhällsomvandlingen i Malmberget. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har varit med på den här resan, vare det är som boende, anställd, infrastrukturägare, entreprenör eller annat. 

Av samtliga fastigheter inom påverkansområdet har vi lyckats säkra avtal för hela 98%, vilket betyder att vi har kommit långt i avvecklingsprocessen. Det återstår endast 57 fastigheter att avveckla, vilket motsvarar cirka 140 hushåll. 

Av de befintliga bostäderna står 20% fortfarande kvar. Av dessa har 7% fortfarande möjlighet till boende och vissa småhus hyrs fortfarande ut via LKAB fastigheter. De övriga 13% har kallställts och väntar nu på avveckling. 

Enligt vår tidplan förväntas de sista boende flytta ut under 2025. Detta är en viktig milstolpe i samhällsomvandlingen och visar hur långt vi har kommit sedan de första husen avvecklades och flyttades. 

Att vara en del av denna process har varit både utmanande och hoppfullt. Målet har varit att tredje person ska påverkas så lite som möjligt. Utmaningen har varit att all infrastruktur ska vara tillgänglig för de som bor kvar och att avvecklingen sker i rätt ordning och att säkerheten hålls. Insikten om att detta är möjligt har vuxit ur de många fina samarbeten som har gjort det möjligt för oss att nå hit.

Ingela Lennelöv Koordinator för samhällsomvandlingen