Samhällsomvandlingen tar fart under 2017

Februari 15, 2017
Grävskopa river bostadshus i Kiruna
Rivningsarbete på Ullspiran i Kiruna 2015

Under 2017 kommer stora områdesförändringar i samhällsomvandlingens spår att ske. I Kiruna flyttas kulturbyggnader, nya bostadsområden växer fram och därtill avvecklas ett stort antal byggnader.

– Under året kommer vi att avveckla byggnader inom det så kallade Gruvstadsparken 1- området. Parallellt med avvecklingen anläggs ett parkområde som kan nyttjas en tid efter avvecklingen, säger Mari Kuokkanen, projektledare vid samhällsomvandlingen på LKAB och ansvarig för rivningsprojekt i Kiruna.

På många håll i staden kommer markarbeten att pågå med nya vägar, olika ledningsdragningar samt arbeten med planering av nya områden. Samtidigt kommer ett antal byggnader att avvecklas där områden succesivt omvandlas till parkområden.
– Rivningsarbetet inleds inom kort och det är glädjande att vi tecknat avtal med LTH Traktor AB. Under mars kommer de första rivningarna att inledas och i oktober beräknas de vara avslutade, säger Mari Kuokkanen.

Byggnader som avvecklas under 2017 är; LKAB:s annex, gamla järnvägsstationen, Järnvägshotellet, Hotell Rallaren, radhusen på Lingonstigen, Gamla Konsum (Tusen toner) samt Ullspirans gård 6 och 8. Därtill kommer ett antal garagelängor att flyttas från Ullspiran till Jägarskoleområdet.

– Det är ett utmanande uppdrag, att avveckla områden med respekt för människors tankar och känslor till platserna och byggnaderna. Därför kommer vi att tillvarata en del av områdena och byggnaderna genom att anlägga gabioner, som fylls med rivningsmassor från huskropparna från gård 6 och 8 på Ullspiran. Rivningsentreprenören kommer även att anordna försäljning av inredning så som fönster, dörrar och vitvaror. Det är viktigt för oss att avvecklingen bedrivs så hållbart som möjligt, säger Mari Kuokkanen.

Inom kort inhägnas områden och byggnader i Gruvstadsparken 1- området. Rivningarna kommer även att ske parallellt med flytten av ett antal kulturbyggnader från området till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara.
– Under 2017 kommer stora områdesförändringar verkligen att ske. Det känns spännande att vi kommit till det här skedet i samhällsomvandlingsprocessen när det handlar om både utveckling och avveckling, säger Mari Kuokkanen.