Sista terminen innan flytten

April 24, 2017
Tre personer går mot kameran mellan bänkarna i ett klassrum
Jonas Gustavsson rektor på Malmens friskola, David Karlsson och Alva Abrahamsson elever i årskurs sju.

Malmens friskola lämnar Malmberget efter 20 år. Till höstterminen flyttar skolans 84 elever och personal in i nya lokaler i Gällivare.– Det är en nödvändig samhällsutveckling som sker. Då måste vi vara en del av den, säger Jonas Gustavsson, rektor på Malmens friskola.

Flytten går till en före detta skolbyggnad, Blå skolan i centrala Gällivare. Eftersom byggnaden har fungerat som skola tidigare finns det utrymmen för en mindre gymnastikhall, kök, matsal och klassrum.
– Vi har hittat ett bra alternativ, säger Jonas Gustavsson.
Höstterminen 2018 planeras för att utöka antalet elever från 84 till ungefär 150 med ytterligare två årskurser. Då kommer skolan att ha elever från årskurs fyra till och med nio.

Alva Abrahamsson och David Karlsson går i årskurs sju och hinner gå två läsår i den nya skolan. Båda två ser fram emot flytten.
– Det känns kul och spännande att det är något nytt. Och så blir det närmare till allt, säger David Karlsson.
– Det är bättre lokaler, det blir roligare på rasterna därför att det finns något att göra ute då, säger Alva Abrahamsson.
Skolan har varit på väg att flytta i flera år. Nu finns ett avtal med LKAB i samband med flytten.
– Förutom att det har tagit för lång tid så har samarbetet fungerat bra. Vi är nöjda med läget och det ligger helt rätt i tiden. Idrottsaktiviteterna blir lättare att genomföra. Det är nära till bland annat fotbollsplan och skidspår. Vi har jobbat med temaveckor om samhällsomvandlingen och då har eleverna fått önska sig hur de vill ha det i, säger Jonas Gustavsson.

Inom ett par år påverkar gruvan de centrala delarna av Malmberget. Därför måste bostäder, skolor och andra anläggningar tömmas och funktionerna flyttas.