SJ-husen flyttas till ny adress i Kiruna

September 2, 2022
Byggnaderna som ska flyttas sett från ovan.
Sj-husen redo för flytt.

Mellan den 5-10 september flyttas fem så kallade SJ-hus med tillhörande garage till Lokstallsområdet i Kiruna.

Kiruna är en av få platser i Sverige där järnvägens betydelse för samhället fortfarande kan utläsas i bebyggelsen. När Kiruna etablerades under förra sekelskiftet utgjordes samhället av tre olika områden. Det var LKAB:s Bolagsområde, Stadsplanen och Järnvägsområdet. SJ var tvungen att engagera sig i uppbyggnaden av samhället, precis som LKAB, för att möjliggöra bostäder för sina arbetare. De lät uppföra hus i anslutning till järnvägsstationen och i Lokstallsområdet. Nu påverkas Järnvägsområdet av gruvbrytningen och därför flyttas nu en del av bebyggelsen därifrån till Lokstallsområdet.

SJ-husen som ska flyttas uppfördes som betjäningshus till de som arbetade längs järnvägen. Tre av byggnaderna är uppförda 1910 i nationalromantisk stil och kännetecknas av kraftiga vindskivor med dekorativa detaljer och rundbågiga vindsfönster. De kommer att flyttas till den nya vägen Zettervallsvägen, namngiven efter Folke Zettervall som var chefsarkitekt på SJ under början av 1900-talet.

De två andra husen är byggda 1915. De har helvalmat sadeltak och stående panel som bryts av med en gördellist. Vid arbetet med flytten har största möjliga hänsyn tagits till kulturvärdena och många originaldetaljer kommer att bevaras, som bland annat vindsfönstren på de nationalromantiska byggnaderna.

Flyttvägen går via Signalgatan, Nordkalottvägen, förbi Järnvägsstationen och sedan vidare mot Lokstallet. Byggnaderna kommer att rulla någon gång mellan klockan 10.30-16.30 under måndag till lördag vecka 36. Under dessa tider kommer det att förekomma mindre störningar i trafiken. Flyttiderna anpassas efter tåg- och busstidtabellerna för att undvika förseningar av dessa.

Tänk på att visa hänsyn när husen kommer åkandes och håll avstånd.