Sjömalmen driver på samhällsomvandlingen

April 28, 2017
Vybild
Brytningen av Sjömalmen närmar sig Kiruna centrum. Foto: Fredric Alm

Sjö­­malmen är en stor och samtidigt ovärderlig del av malmen i Kiruna­gruvan. Idag sker 47 procent av gruvbrytningen i Kiruna i Sjömalmen. Brytningen här är en stor del av orsaken till samhällsomvandlingen i Kiruna eftersom den ligger närmast staden.

– Sjömalmen är den norra delen av Kiirunavaaras malmkropp. Förutsättningarna för en hög produktionstakt är goda men det är samtidigt detta parti av malmen som påverkar marken under staden främst, säger Johan Bergström, sektionschef för NGG, gruvplaneringen i Kiruna.

Kirunas järnmalmskropp är inte bara en av världens allra finaste. Det är också en av världens största sammanhängande järnmalmskroppar där den sällsynt rena magnetiten utgör en jättelik, stupande malmskiva som lutar 60 grader in mot Kiruna. Skivrasbrytningen gör att hängväggen ovanför kroppen sakta men säkert rasar in när malmen bryts och fraktas ut.

Benämningen Sjömalmen kommer från att denna del låg under sjön Luossajärvi. För att brytningen skulle kunna genomföras tömdes sjön i två etapper, första gången 1997 och andra gången 2011. Ovanför den utbrutna delen av Sjömalmen finns ett lager av berg, en takskiva där uppblockning mot dagen pågår.
– Vi tillämpar något man kallar för skalning. Det innebär att endast 30-60 procent av malmen tas ut från utvalda salvor för att bilda en buffert ovanför. Vi vill att takskivan rasar ned kontrollerat på denna buffert av sten, säger Johan Bergström.

Sedan start har denna del av malmkroppen brutits under jord. LKAB planerar att bryta Sjömalmen ned till 1365 meters nivå. Det betyder malmbrytning under cirka 15-20 år framåt. Den kan få ännu större betydelse. Hur stor Sjömalmen är i verkligheten kartläggs nu. Från undersökningsort KUJ 1375, alltså under den senaste huvudnivån, undersöks hela Kiirunavaaramalmen på nya djup.
– När vi nått ned till KUJ 1365 närmar vi oss den nuvarande staden. Deformationszonen når betydligt längre in. Det är därför mycket viktigt att gruvans planer kontinuerligt och noggrant stäms av mot processen med samhällsomvandling. Att planerna följs är nödvändigt för att gruvbrytningen ska kunna fortsätta, säger Johan Bergström.

Fakta om Sjömalmen