Skaffa ett minne från gamla stadshuset

Maj 20, 2019

Från och med den 24 maj kan Kirunabor hämta varsin minnestegelsten från gamla stadshuset.

Tegelstenar från rivningen kommer finns tillgängliga för avhämtning på parkeringen intill Hjalmar Lundbohmsgårdens. Det går då bra att hämta en sten per person. Fredag den 14 juni tas eventuella kvarvarande stenar bort. En del tegelsten kommer också att leva vidare i byggnader i nya centrum, dessa stenar tas tillvara separat från minnesstenarna som läggs ut för avhämtning. Bland minnesstenarna kommer att finnas både hela stenar och delar, eftersom en viss andel går sönder vid rivningen.