Spaden i backen för Disponentvillans replika

April 22, 2021
Skissbild över Disponentsvillans replika. Bild: White Arkitekter

KOSKULLSKULLE. I april fattades ett slutgiltigt beslut om byggstart för replikan av Disponentvillan som ska byggas högst upp på Solbacken i Koskullskulle. – Det känns skönt att det nu är dags att sätta spaden i backen, säger Pierre Eriksson, projektledare vid LKAB:s samhällsomvandling i Malmberget och Gällivare.

Redan i samband med att samverkansavtalet mellan LKAB och Gällivare kommun upprättades 2012 fanns planer på att bevara Disponentvillan, som byggdes 1894 som bostad till förste gruvingenjör Axel Dellwik. Omfattande undersökningar har därefter gjorts genom åren. Undersökningarna visade att originalbyggnaden dessvärre var i så pass dåligt skick att en flytt inte skulle vara möjlig. Planerna fick därmed göras om.

2019 revs byggnaden och ett år senare lämnades bygglovshandlingar in för byggnation av en replika, det vill säga en ny byggnad som ska efterlikna originalet i så hög grad som möjligt men ändå till stor del följa moderna byggnormer sett till energieffektivitet och infrastruktur.
– Vi strävar efter att använda tidstypiska material och autentiska delar som vi har bevarat från originalbyggnaden och andra sekelskifteshus. De hantverkare som ska utföra arbetet är mycket noga och omsorgsfullt utvalda baserat på sina speciella kompetenser, säger Pierre Eriksson och tillägger att de alltid försöker se vad de kan spara och återanvända från de gamla hus som inte håller för att flyttas i sin helhet utan istället måste rivas.

En del som faktiskt kunde räddas från Disponentvillans originalbyggnad var det vackra tornet. Det kommer att användas på replikan. På grund av andra byggnormer vid sekelskiftet är dock det tornet inte isolerat vilket innebär att det inte kommer att kunna användas vintertid.

När replikan står klar, någon gång i slutet av 2022, är planen att den ska fungera som ett gästhus med övernattningsrum och möjligheter till konferenser och möten i LKAB:s regi.
– Vi är otroligt glada och stolta över att just denna byggnad återuppbyggs i Koskullskulle. Det känns helt rätt i tiden också, då vi förväntar oss ett större antal besökare till Malmberget med tanke på att vi kommer att bygga världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp här, säger Catja Hägerfjäll projektledare vid LKAB:s avdelning kommunikation och gästmottagande.

Hennes avdelning har varit väldigt involverad i projektet ända från start och Catja Hägerfjäll upplever att deras input har tagits väl emot och att de har fått stort inflytande över den slutgiltiga utformningen. De har löpande sett till att bevara konst och tidstypiska möbler från bland annat det gamla bolagshotellet för att ge replikan andan av originalet så som det kan ha sett ut när det först byggdes.
– För oss är det viktigt att detta hus hanteras med varsamhet, men att det också kommer att nyttjas. Ett tomt hus har inget liv, vi vill bedriva en verksamhet som ger liv till Disponentvillan igen, säger Catja Hägerfjäll.